CMS: Veritabanı Koleksiyonlarındaki Referans Alanları Hakkında

2 dakikalık okuma
Not:
Devam etmeden önce Veri Tabanı Koleksiyonları hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyebilirsiniz.
Referans alanları, bir koleksiyonu başka koleksiyonlara bağlayabilmenizi sağlar. Daha belirgin olarak, bir referans alanı bir koleksiyondaki ögeyi, başka bir koleksiyondaki öge ile ilişkilendirir.

Koleksiyonlar arasında kurulan ilişki, koleksiyon yapısı içinde tanımlanır. Koleksiyona bağlanan ve referans alanları olan bir veri kümesi, bağlı tüm koleksiyonlardaki tüm alanlara erişebilir. Bu sayede, tek bir veri kümesi kullanarak ögelerinizi referanslı tüm koleksiyonlardaki alanlara bağlayabilirsiniz.

Referans alanında gösterilen değer, referans verilen koleksiyondaki belirli bir ögenin Ana alanından gelir. Veri tabanında depolanan asıl değer, referans verilen ögenin kimliğidir (başka bir deyişle, referans verilen koleksiyonun sistem alanı of the referenced collection) kimliğidir.) 
Notlar:
  • Aynı koleksiyona yönlendiren bir referans alanı oluşturabilirsiniz. Örneğin, diyelim ki bir çalışanlar koleksiyonunuz var ve kimin kimlerin yöneticisi olduğunu belirtmek istiyorsunuz. Aynı koleksiyona yönlendiren "Yönetici" adında bir referans alanı oluşturabilirsiniz, böylece yöneticiler listeniz otomatik olarak çalışanlar listenizden gelir.
  • Tek seferde birden fazla ögeye yönlendirme yapan referans alanları oluşturabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bu makaleye bakın.

Referans Alanları Kullanmanın Avantajları

  • Referans alanları verilerinizin gereksiz çoğalmasını engellemeye yardımcı olur. Bilgileri tek seferde depolayabilmenizi ve ihtiyaç duyduğunuzda bilgileri referans alabilmenizi sağlar.
  • Referans alanları, koleksiyonlarınız boyunca veri bütünlüğünü koruyabilmenize yardımcı olur. Koleksiyonlar birbirleriyle içten bağlı olduklarından, orijinal veri üzerinde yapılan herhangi bir değişiklik, referans alınan veriye otomatik yansıtılır. Referans alınan bir öge Veri Yöneticisi'nde silindiyse, bir hata mesajı ve referans alanının kendisinde bir gösterge gösterilir.
  • Referans alanları, bağlı tüm koleksiyonlarınızdan gelen bilgileri kullanarak ana/detay düzenleri de dahil olmak üzere kolayca yeni sayfalar oluşturabilmenizi sağlar. Bu özellikle de tablolar ve galeriler gibi sadece bir veri kümesine bağlanabilen ögelerde kullanışlı olur. Referans alanları tekrarlayıcılarla çalışırken de yararlıdır.

Örnek

Diyelim ki sanatçılar ve şarkılardan oluşan koleksiyonları olan bir müzik veri tabanınız var. Sanatçılar koleksiyonunuz her sanatçı hakkında bir fotoğraf ve biyografi gibi bilgiler içeriyor, "Sanatçı" alanı da Ana alan olarak tanımlanmış.

Şarkılar koleksiyonunuzda her şarkı hakkında sanatçı adı ve YouTube videosu bağlantısı gibi bilgiler içeriyor. Bu durumda, şarkılar koleksiyonundaki "Sanatçı" alanını, Sanatçılar koleksiyonuna bağlanan bir referans alanı olarak tanımlarsınız. Referans alanında gösterilen değer, Sanatçı koleksiyonunun Ana alanından ("Sanatçı") gelir. Aşağıdaki resim bunun nasıl görüneceğini göstermektedir.
Daha sonra sayfanızda bir tabloyu, her şarkının adını ve sanatçısının adı ile fotoğrafını gösteren Şarkılar veri kümesine bağlayabilirsiniz. 
Tabloya bağlı veri kümesinin Şarkılar koleksiyonu (Şarkı Adı alanı) ve Sanatçılar koleksiyonu (Sanatçı ve Fotoğrafı) olmak üzere iki farklı koleksiyondaki alanlara bağlanmanıza nasıl olanak sağladığına dikkat edin. Bu, koleksiyonlar bir referans alanı aracılığıyla bağlı olduğu için mümkün oldu. Artık her sanatçının fotoğrafını, söyledikleri her şarkı için tek tek çoğaltmanıza gerek kalmadan gösterebilirsiniz.

Bu içerik yardımcı oldu mu?

|