CMS: Koleksiyona İçerik Aktarma

6 dakikalık okuma
CSV (virgülle ayrılmış değer) dosyasından CMS (İçerik Yönetim Sistemi) koleksiyonunuza içerik aktararak zamandan kazanın. 

Bu özellik, tüm bilgileriniz zaten bir e-tabloda depolanmışsa veya içeriğinizi dışa aktarıp bir elektronik tablo uygulaması üzerinden içeriğinizde değişiklikler yapmak ve ardından koleksiyonunuza geri içe aktarmak istiyorsanız son derece faydalı olabilir. 


CSV dosyanızı yükleme için hazırlama

Mevcut bir koleksiyona içerik aktarırken dikkat etmeniz gereken en önemli nokta, içe aktarılacak verilerin koleksiyonunuzdaki tüm alanları ve değerleri içerdiğinden emin olmaktır. Bir koleksiyon alanını dosyanızdaki bir sütunla eşleştirmezseniz, bu alandaki tüm değerler silinir. (Kimlik, Oluşturma Tarihi, Güncelleme Tarihi, Sahip veya dinamik sayfa bağlantıları gibi sistem alanları için geçerli değildir). 

Üzerinde çalışmak ve ardından içe aktarmak istediğiniz verilerin tüm ilgili alanları ve değerleri içerdiğinden emin olmak için öncelikle mevcut koleksiyonunuzu dışa aktarabilirsiniz

CSV dosyanızı aşağıdaki talimatlara göre hazırlayın:

 • Dosyanızın ilk satırı başlığı temsil eder. İlk satırın her bir sütunu bir koleksiyon alanı olarak içe aktarılır. 
 • Kalan satırlar koleksiyon ögeleri olarak içe aktarılır. Hücrelerdeki değerler koleksiyon alanlarınızın içeriğini oluşturur. 
 • Dosyada alanları ayırmak için virgül kullanmalıdır.
 • Dosya boyutu en fazla 1 GB olmalıdır. 
 • Dosyada en fazla 50.000 öge bulunmalıdır. Bundan daha fazla ögeniz varsa, ögeleri farklı CSV dosyalarına bölün ve dosyaları ayrı ayrı içe aktarın. 
 • Dosyadaki toplam alan sayısı en fazla 1.000 olmalıdır.

Dosyanızı hazırlarken göz önünde bulundurmanız gereken diğer faktörler:

Farklı alan türlerinin kuralları ve sınırlamaları:

CMS koleksiyonunuzdaki farklı alanlarda farklı içerik türleri depolanabilir. İçe aktarma sırasında herhangi bir doğrulama yapılmadığı için içeriğinizi doğru alan türleriyle eşleştirdiğinizden emin olun. 

CSV dosyanızdan koleksiyona içerik aktarma

CSV dosyanız hazır olduğuna göre artık içerik aktarmak istediğiniz koleksiyona gidebilirsiniz. Her sütunu yeni bir alan olarak içe aktarabilir veya mevcut bir alanın yerine aktarmayı seçebilirsiniz. Koleksiyonunuzdaki mevcut alanlarla aynı ada veya anahtara sahip sütunlar birbiriyle eşleştirilir.
CSV dosyasından içe aktarılan değerler mevcut koleksiyonunuzdaki değerleri geçersiz kılar:
 • Bir sütunu mevcut bir alanla eşleştirmezseniz, içe aktarma tamamlandığında alandaki tüm değerler silinir. (ID, Oluşturma Tarihi, Güncellenme Tarihi, Sahip ve dinamik sayfa bağlantıları gibi sistem alanları için geçerli değildir). 
 • İçe aktarılmasını önlemek için bir sütunun seçimini kaldırırsanız ve koleksiyonunuzda aynı ada sahip bir alan varsa, mevcut alanı başka bir sütunla eşleştirmediğiniz sürece alandaki değerler silinir. (Bu davranış sistem alanlarında geçerli değildir).

CSV dosyanızı yüklemek için:

 1. Sitenizin kontrol panelindeki CMS sekmesine gidin. Alternatif olarak, editörünüze gidin, sol paneldeki CMS simgesine tıklayın ve Koleksiyonlarınız'ı seçin. 
 2. İlgili koleksiyona tıklayın.
 3. Diğer Eylemler açılır menüsüne tıklayın ve Ögeleri İçe Aktar'ı seçin.
 4. Bir Dosya Seçin'e tıklayın, bilgisayarınızdan ilgili CSV dosyasını seçin ve 'a tıklayın. 
 5. İçe aktarılan sütunları koleksiyonunuzdaki yeni veya mevcut alanlarla eşleştirin. Her bir sütun için şunlara karar verin: 
  1. Sütunu yeni veya mevcut bir alana aktarmak istiyorsanız onay kutusunu işaretleyin. Sütunu içe aktarmak istemiyorsanız onay kutusunu boş bırakın. 
  2. Sütunu Yapılandır açılır menüsüne tıklayarak bir seçenek belirleyin: 
Bir hata yaptığınızı mı fark ettiniz?
Koleksiyona dosya aktarılırken arka planda yedekleme yapılır. Bu yedekleme daha önceki otomatik yedeklemelerin üzerine kaydedilmez. Bunun yerine, koleksiyonunuzu içe aktarma öncesi sürümüne geri yüklemek için kullanabileceğiniz manuel bir yedekleme oluşturulur.  

Mevcut ögeleri güncellerken Sandbox kullanma

Sandbox özelliğini kullanıyorsanız, CSV dosyanızı içe aktardıktan sonra Sandbox içeriğini Canlı koleksiyonunuzla senkronize etmeyi unutmayın.

Sandbox etkinse, editörünüzde doğrudan Sandbox koleksiyonunuza içerik aktarabilirsiniz. Bu içe aktarma sırasında koleksiyon yapınıza yeni alanlar ekleyebilirsiniz. Bu özellik CSV dosyanıza koleksiyonunuzda bulunmayan sütunlar dahil etmenize olanak sağlar.

Bu içerik yardımcı oldu mu?

|