CMS: Koleksiyon Silme

3 dakikalık okuma
Gereksiz CMS (İçerik Yönetim Sistemi) koleksiyonlarını silerek kaldırın. Silmeden önce koleksiyonun sitenizdeki herhangi bir sayfaya veya ögeye bağlı olmadığından emin olmanızı öneririz. 


CMS'te koleksiyon silme

Artık ihtiyacınız olmayan koleksiyonları istediğiniz zaman silebilirsiniz. Sildiğiniz koleksiyon herhangi bir sayfaya veya site ögesine bağlıysa, sildiğinizde bunların bağlantıları kesilir. 
Bir koleksiyonu silmeden önce:

Bir koleksiyonu silmek için:

  1. Sitenizin kontrol panelinden İçerik Yöneticisi sekmesine gidin.
  2. ilgili koleksiyonun üzerindeki Diğer Eylemler simgesine tıklayın. 
  3. Koleksiyonu Sil'e tıklayın. 
  1. Koleksiyonu silmek istediğinizi onaylamak için Evet, koleksiyonu sil'e tıklayın.
  2. Sil'e tıklayın.

Bağlantılı koleksiyonları silmenin sonuçları

Site sayfalarınıza veya ögelerinize bağlı bir koleksiyonu sildiğinizde ne olduğunu öğrenmek için aşağıdaki tabloyu inceleyin. 
Koleksiyonunuz bağlı olduğu yer
Editörünüzde Olanlar
Yayınlanan Sitenizde Olanlar
Dinamik veri kümesi
Tüm koleksiyonlar kaldırılır. Dinamik veri kümesi paneli boştur.
500 hata sayfası görüntülenir.
Normal veri kümesi
Tüm koleksiyonlar kaldırılır. Veri kümesi ayarları paneli, uyarı işaretiyle birlikte kaldırılan koleksiyonun adını görüntüler.
Sayfada, ögeler varsayılan içerikleriyle görüntülenir (ör. varsayılan metin ögeleri).
Sayfa ögesi
Bağlı sayfa ögelerinin bağlantısı kesilir. 
Bağlı sayfa ögelerinin bağlantısı kesilir. 
Ögenin statik değeri görüntülenir. Kullanıcı Girişi ögeleri işlevsel kalır ama gönderildiğinde bir hata görüntülenir.
Tablo, Galeri veya Tekrarlayıcı
Bağlı ögenin bağlantısı kesilir. 
Tekrarlayıcılar ve galeriler tamamen sayfadan kaybolur. Tablolar boş görünür.
Veri kümesi filtresinde kullanıldığında (referans alana veya veri kümesine göre)
Filtre ayarlarıyla eşleşen hiçbir öge olmadığı için veri kümesi filtresi kaldırılır. 
Geçerli değil

Açılır ögedeki etiketlere ve değerlere bağlıysa
Açılan Listeyi Yönet panelinde listelenen etiketler ve değerler koleksiyon ögeleri yerine görünür. Hiçbiri listelenmemişse, tıklandığında açılır liste açılmaz.
Editör'dekiyle aynıdır.
Başka bir koleksiyondaki referans alanında kullanıldığında
Referans bozulur ve CMS'teki tüm ögelerde bir hata görüntülenir.
Referans alınan koleksiyondaki alanlara bağlı herhangi bir öge artık içeriği görüntülemez.
Referans alan olarak sayfa ögesine bağlıysa
Sayfa ögelerinin bağlantısı kesilir. Bağla paneli, uyarı işaretiyle birlikte kaldırılan koleksiyonun adını görüntüler veya koleksiyonunuz yoksa bir koleksiyon oluşturmanızı ister.
Ögenin statik değeri görüntülenir. Kullanıcı Girişi ögeleri işlevsel kalır ama gönderildiğinde bir hata görüntülenir.

SSS

Aşağıda koleksiyonları silme hakkında en sık sorulan soruları ve yanıtları görüntüleyin. 

Bu içerik yardımcı oldu mu?

|