CMS: Koleksiyon Alanlarınız Hakkında

6 dakikalık okuma
CMS (İçerik Yönetim Sistemi) koleksiyon alanlarınız, koleksiyonunuzdaki her bir ögeyle ilgili içeriği depolar. Alan türü, alanda depolayabileceğiniz içerik türünü ve sitenizdeki hangi ögelerin alana bağlanabileceğini belirler.

Tablo koleksiyonu düzeninde alanlar, en üstte alanın adı ve hücrelerde depolanan her ögenin içeriği ile dikey sütunlar olarak görünür. Koleksiyon alanlarınızı yönetmek için Liste veya Galeri düzenini de seçebilirsiniz. 

Birincil alanlar

Her koleksiyonda, alan adının yanında Bayrak simgesiyle gösterilen bir Birincil alan bulunmalıdır. Varsayılan olarak, her koleksiyonda "Başlık" adlı bir Birincil alan bulunur. Gerekirse, bu alanın adını değiştirebilir veya başka birini Birincil alanınız olarak seçebilirsiniz. Birincil alandaki her ögenin özgün bir değeri olduğundan emin olmanızı öneririz.

Birincil alanlar çok önemlidir çünkü dinamik öge sayfası URL'sinde kullanılırlar. Dinamik öge sayfasına sahip olmasını istediğiniz her öge için Birincil alanına benzersiz içerik eklediğinizden emin olun.Birincil alandaki içerik olmadan, öge için dinamik bir öge sayfa URL'si oluşturulamaz. Koleksiyonunuzda, Birincil alanın dinamik öge sayfanızla ilişkilendirilmiş Sayfa Bağlantısı alanına nasıl eklendiğini görebilirsiniz. 
Birincil alanlar aynı zamanda referans alanları için de önemlidir.Bir referans alanı oluşturduğunuzda, referans alınan koleksiyonun Birincil alanındaki değerlerden seçim yaparsınız. Başvurulan koleksiyondaki Birincil alanı değiştirirseniz, referans alanında görüntülenen değerler yeni Birincil alandaki değerlerle eşleşecek şekilde değişir. 

Normal alanlar

Koleksiyonlarınıza alan eklerken çeşitli alan türleri arasından seçim yapabilirsiniz. Her alan, bir alan türü, alan adı, alan kimliği, isteğe bağlı yardım metni ve alan içeriğini Kişisel Tanımlayıcı Bilgiler (PII) olarak şifreleme özelliğinden oluşur. 

Ek olarak, belirli alanları zorunlu hale getirmek, karakter sayısı sınırlarını ayarlamak, yalnızca alanlardaki belirli değerleri kabul etmek ve daha fazlasını yapmak için alan doğrulamalarını ayarlayabilirsiniz. Yeni ögeler eklediğinizde alanların boş kalmasını önlemek için alanlara otomatik olarak doldurulan varsayılan değerleri ekleyebilirsiniz seçeneğini kullanabilirsiniz.

Alan türü

Alan türü, alana ne tür içerik kaydedebileceğinizi ve alana hangi site ögelerinin bağlanabileceğini belirler.Örneğin, çoklu belge alanı türü yalnızca belge dosyalarını kaydedebilir ve ziyaretçilerin koleksiyonunuza dosya yüklemesine olanak tanıyan Yükle Düğmesine giriş ögesi bağlanır. 

Sakladığı içeriğin türünü ayarlamak için mevcut bir alanın alan türünü değiştirebilirsiniz.Alana sitenizde bağlantı verildiyse, alan türünü değiştirmenin, bozuk bağlantılar gibi olumsuz etkileri olabileceğini unutmayın. 

Alan adı

Alan adı, koleksiyonunuzun Tablo düzenindeki her sütunun en üstünde görünür. Koleksiyon alanlarınıza bağlanan veri kümelerine öge bağladığınızda da alan adını görürsünüz. Bir alan adını değiştirmek, canlı sitenizi herhangi bir etkilemeden tüm CMS'nizde ve Editörünüzde alan adını değiştirir. 

Alan Kimliği (yalnızca Velo by Wix)

Alan kimliği, Data API veya Dataset API kullanılarak koddaki alana atıfta bulunulurken kullanılır. Örneğin, Veri API'sini kullanarak bir öge eklemek istiyorsanız alan kimliğini kullanın.
1wixData.insert("CollectionName", {"fieldKey": "value"});
Yeni bir alan oluşturduğunuzda, alan kimliği alan adına göre otomatik olarak oluşturulur. Yeni bir alan eklerken alan kimliğini düzenleyebilirsiniz ama alan oluşturulduktan sonra değiştiremezsiniz. 

Yardım metni (isteğe bağlı)

Koleksiyonunuzda alanın ne için olduğunu açıklayan bir araç ipucu istiyorsanız, bir alana yardım metni ekleyin. Yardım metnini bir alana kaydederseniz, koleksiyonunuzdaki alan adının yanında bir simge görünür. Yardım metni araç ipucunu görüntülemek için simgenin üzerine gelebilirsiniz. Bu metin yalnızca siz ve izinleri olan ortak çalışanlar için koleksiyonunuzda görünür. 

Kişiyi Tanımlayıcı Bilgi Olarak Şifrele (PII)

Sosyal güvenlik numarası ve pasaport numarası gibi hassas verilerin ek arka uç şifrelemesi için bu seçeneği etkinleştirin. PII verilerinin saklanması hakkında daha fazla bilgi edinin.

Sistem Alanları

CMS, her koleksiyon için arka uç kodunda kullanılan sistem alanlarını otomatik olarak oluşturur. Koleksiyonunuza dinamik sayfalar eklediğinizde, dinamik listeniz için Sayfa Bağlantısı alanları ve dinamik öge sayfalarınız da otomatik olarak sistem alanları olarak oluşturulur. Varsayılan sistem alanları koleksiyonunuzdan gizlenir ama bunları koleksiyonunuzdan Alanları Yönet'e tıkladığınızda görüntüleyebilirsiniz. 

Aşağıdaki tabloda varsayılan sistem alanlarını görüntüleyin:  
Alan Adı
Alan Kimliği
Alan Türü
Açıklama
ID
_id
Metin
Öge için özgün bir tanımlayıcı. Bir CSV dosyasından içerik aktarırken ID alanına bir değer atayabilirsiniz. Aksi takdirde rastgele bir UUID değeri üretilir. 

Velo by Wix kullanıyorsanız, Veri API'si ile öge eklerken de ID alanına değer atamanız mümkündür. 

ID bir kez tanımlandıktan sonra asla değiştirilemez. 
Oluşturulma tarihi
_createdDate
Tarih ve Saat
Ögenin koleksiyona eklendiği tarih ve saat.
Güncelleme tarihi
_updatedDate
Tarih ve Saat
Ögenin koleksiyonda en son değiştirildiği tarih ve saat.
Owner
_owner
Metin
Ögeyi oluşturan kişi için özgün bir tanımlayıcı. Öge için Site üyesi yazar rolünün hangi kullanıcıya atandığını belirlemek için izinler tarafından kullanılır.
Not:
Dışa aktarılan CSV dosyasındaki zaman alanları UTC+0 cinsindendir.Yerel saate göre DEĞİLDİR. 

Dinamik sayfalar oluşturduğunuzda, Sayfa Bağlantısı alanları koleksiyonunuzda sistem alanları olarak otomatik olarak oluşturulur. Bu alanlar, dinamik liste sayfalarınız ve dinamik öge sayfalarındaki her bir ögenin özgün URL'si için bağlantılar oluşturur. 

Sayfa Bağlantısı alanının biçimi, dinamik sayfanın türüne bağlıdır: 
  • Dinamik liste sayfaları: Sayfa Bağlantısı URL'si varsayılan olarak koleksiyon adını dinamik liste sayfasının web adresinin sonuna ekler. 
  • Dinamik öge sayfası: Sayfa Bağlantısı URL'si varsayılan olarak her özgün öge için Birincil alan değerini dinamik öge sayfasının web adresinin sonuna ekler. 
İpucu:
Dinamik sayfalarınızda kullanılan değişkenleri özelleştirmek için Editörünüzün sayfa ayarlarına gidin. URL değerlerini Editörünüzde düzenlemek, koleksiyonunuzdaki Sayfa Bağlantısı alanlarını otomatik olarak günceller. 

Bu içerik yardımcı oldu mu?

|