CMS: Çoklu Referans Alanları Oluşturma

2 dakikalık okuma
Devam etmeden önce referans alanları hakkında bilgi edinmenizi öneririz.
Referans alanı, bir koleksiyondaki bir öge ile farklı bir koleksiyondaki bir öge arasında bağlantı oluşturur.

Çoklu referans alanları, ögeler arasında çoklu ilişkiyi destekleyen özel türde referans alanlarıdır. Normal referans alanlarıyla arasında 2 önemli fark vardır:
  • Referans alınan koleksiyonda bir ögenin birden fazla ögeyle ilişkilendirilmesine olanak sağlar. 
  • Koleksiyonlar arası 2 türlü bağlantı oluşturur. Bu, A koleksiyonunun B koleksiyonuna referans verildiği bir çoklu referans alanı oluşturduğunuzda, B koleksiyonununda da otomatik olarak A koleksiyonun referans verildiği bir çoklu referans alanı oluşturulduğu anlamına gelir. 
Bu makalede öğrenecekleriniz:

Çoklu referans alanı örneği

Sürecin nasıl işlediğini görmek için bir film veri tabanı örneğini ele alalım. Biri film başlıkları ve diğeri aktörler için olmak üzere iki koleksiyonla başlayalım. Her film için aktörleri ve ayrıca her aktör için filmleri listeleyebileceğimiz şekilde bunları bağlamak istiyoruz. Bunu yapmak için çoklu referans alanı oluşturacağız. Bunu her iki koleksiyonda da yapabiliriz, çünkü yaptığımız anda diğer koleksiyonda da buna karşılık gelen bir çoklu referans alanı oluşturulur. Sonrasında alanları doldurmaya başlayacağız. Aynı şekilde burada da iki koleksiyonda çalışabiliriz çünkü bilgiler otomatik olarak diğer koleksiyona da yansıtılır.

Aşağıdaki resim bunun nasıl göründüğünü gösterir. (Genişletilmiş versiyonunu görüntülemek için resime tıklayın.)
Resim, karşılık gelen çoklu referans alanlarıyla birlikte Aktörler koleksiyonumuzu ve Filmler koleksiyonumuzu gösterir. Dikkate edilmesi gereken ilk unsur, alanlarda birden fazla ögeye ilişkin referansların bulunmasıdır.  Aktörler koleksiyonunda Chris pratt ögesi için dört film listelenmiştir. Filmler koleksiyonunda, Guardians of the Galaxy filmi için 4 ana aktör listelenmiştir 

Dikkat edilmesi gereken ikinci unsur ise, bilgilerin her iki koleksiyonda da nasıl yansıtıldığıdır. Aktörler koleksiyonundaki Chris Pratt, Vin Diesel, Dave Bautista ve Zoe Saldana ögelerinin tümü Guardians of the Galaxy filmine gönderme yapıyor. Filmler koleksiyonunda Guardians of the Galaxy ögesi bu aynı 4 aktörü gösterir. 

Bilgilerin bu şekilde yansıtılması otomatik olarak gerçekleşir. Alanlardan birindeki bilgiyi değiştirdiğinizde diğer koleksiyondaki ilgili alan da güncellenir. Çoklu referans alanlarını tıpkı normal referans alanları gibi doldurursunuz.

Çoklu referans alanı oluşturma

CMS koleksiyonlarınızdan çoklu referans alanları oluşturursunuz. Oluşturulduktan sonra, başvurulan koleksiyonda karşılık gelen bir çoklu başvuru alanı oluşturulur.

Çoklu referans alanı oluşturmak için:

  1. Sitenizin kontrol panelindeki İçerik Yöneticisi sekmesine gidin.
  2. İlgili koleksiyona tıklayın.
  3. Alanları Yönet'e tıklayın.
  4. + Alan Ekle'ye tıklayın.
  5. Alan Türü açılır menüsüne tıklayın ve Çoklu Referans ögesini seçin.
  6. Bir Alan Adı girin. 
  7. Başvurulan Koleksiyon açılır menüsüne tıklayın ve hangi koleksiyona başvurmak istediğinizi seçin.
  8. Kaydet'e tıklayın.

Bu içerik yardımcı oldu mu?

|