CMS: Koleksiyon Alan Türlerinde Desteklenen İçerik

3 dakikalık okuma
Alan türü CMS koleksiyonlarınızdaki alanlarda ne tür içerik saklanabileceğini ve alanlara hangi site ögelerinin bağlanabileceğini belirler. Örneğin, "Birden Fazla Belge" alan türü yalnızca ziyaretçilerin dosya yüklemesine izin vermek amacıyla yükle düğmesi kullanıcı girişi ögesine bağlanabilir.

Alan türlerini ve içerik sınırlamalarını görüntüleyin:

Alan Türü
İçerik Sınırlamaları
Metin
Başlıklarda, açıklamalarda ve diğer metin tabanlı içeriklerde kullanılan düz metinleri saklayın.
Görüntü
JPG, PNG, SVG ve GIF biçimlerindeki görüntü dosyalarını saklayın.

Alanlara görüntü URL'lerini yapıştırarak görüntü ekleyebilirsiniz. 

Maks. dosya boyutu: 25 MB
Boolean
Koleksiyon alanlarında onay kutuları olarak görünen ikili "doğru/yanlış" değerlerini saklayın. 

Boolean alan türünü yalnızca Checkbox kullanıcı girişi ile kullanabilirsiniz.
Sayı
Çeşitli amaçlara yönelik sayısal verileri (ör. miktar, fiyat, boyut) saklayın. -2147483647 ile 2147483647 arasında herhangi bir değeri kaydedebilirsiniz.
Tarih
Sitenizde göstermek, kullanıcı girişlerini kaydetmek veya her ikisini birden yapmak için tarih ve isteğe bağlı olarak saat değerlerini kullanın. Site ziyaretçilerinin koleksiyonunuza tarihler göndermesini istiyorsanız Tarih Seçici kullanıcı giriş ögesini ekleyin.

Koleksiyonunuzdaki tarih alanı şu biçimde gösterilir: Ay, Gün, Yıl (ör. 14 Şub 2024)

İsteğe bağlı saat değeri, tarihten sonraki 12 saat biçiminde görüntülenir: SS:DD:ÖÖ/ÖS (ör. 11:30:ÖS)

Tarih alanını sitenizdeki bir ögeye bağladığınızda, tarih ve saati farklı bir formatta göstermeyi seçebilirsiniz (ör. Kısa, Orta, Uzun veya Tam tarih).    

Tarih ve saat verilerinin bir koleksiyona aktarılması için kaynak dosyadaki değerler aşağıdaki biçimlerden biriyle tam olarak eşleşmelidir:
  • MM/DD/YYYY HH:mm (Önerilen)
  • YYYY-AA-DDTHH:mm
  • DD/MM/YYYY HH:mm
Lütfen her seçenekte kullanılan farklı ayırıcılara dikkat edin.

Velo: Koleksiyonunuzda bir tarih alanı oluştururken, saat alanını dahil ederseniz, veriler bir tarih alanı (nesne) olarak kabul edilir. Ancak, zaman alanını dahil etmezseniz, veriler bir dizi türü olarak kabul edilir. 
Saat
İlişkili koleksiyon ögelerinin saat bilgisini tarihten bağımsız olarak saklayın.
Saat şu biçimde kaydedilir: SS.dd.ss

SS: 24 saat formatındadır (16.00, 4.00 değil).
mm: Dakika

Örnek: 16.45, 16.45
Zengin İçerik
Zengin metin biçimlendirme ve medya gömme gibi gelişmiş özellikleri kullanarak doğrudan CMS'nizde içerik oluşturun ve yönetin. 

Zengin Metin
Biçimlendirme seçeneklerini kullanarak doğrudan CMS'nizde metinler oluşturun ve yönetin. 
Referans
Başka bir içerik ögesine referans vererek içerik ögeleri arasında bağlantı oluşturun. Bu alan yalnızca başka bir koleksiyonda depolanan bir ögeye referans vermek için kullanılabilir. 
URL
Web adreslerini köprüler ve gezinme bağlantıları oluşturmak amacıyla saklayın. Yalnızca şu biçimleri kullanabilirsiniz: http://, https://, ftp://, mailto:, sms:, tel:

Web adresleri http:// veya https:// biçiminde olmalıdır. www. ile başlayan girişler otomatik olarak http:// biçimine dönüştürülür.
Belge
Her öge için tek bir belge dosyası saklayın. Alanlara belge URL'lerini yapıştırarak belge ekleyebilirsiniz.

Şu belge dosyası türlerini kaydedebilirsiniz: DOC, DOCX, XLS, XLSX, PPT, PPTX, ODT, ODP ve PDF 

Şifre korumalı belgeleri yükleyemezsiniz.

Maks. dosya boyutu: 25 MB
Birden Fazla Belge
Her öge için birden fazla belge dosyası saklayın. Ayrıca alanlara ilgili URL'leri yapıştırarak birden fazla belge ekleyebilirsiniz. 

Ziyaretçilerin koleksiyonunuza aynı anda birkaç dosya yüklemesine izin vermek için yükleme düğmesi kullanıcı giriş ögesini Birden Fazla Belge alan türüne bağlayın. 
Video
Her koleksiyon ögesi için tek bir video dosyası saklayın. Yalnızca şu dosya türlerini kaydedebilirsiniz: AVI, MPEG, MPE, MP4, MSV , WEBM , MOV, OGV, VOB, M4V, 3gp, DIVX ve XVID

Maks. boyut: 1GB
Ses Dosyaları
Her koleksiyon ögesi için tek bir ses dosyası saklayın. Yalnızca şu dosya türlerini kaydedebilirsiniz: AAC, AIF, AIFF, FLAC, M4A, MP3, WAV ve WMA

Maks. dosya boyutu: 50 MB
Maksimum kanal sayısı: 1 (mono) veya 2 (stereo).
Adres
Sokak adları, şehir, eyalet/bölge, posta kodu ve ülke gibi fiziksel adresler için yapılandırılmış verileri saklayın. 
Etiketler
Anahtar kelimeleri veya tanımlayıcı etiketleri kullanarak içerik ögelerini yönetin ve kategorilere ayırın. Etiketleri bir ögeye uygulamak veya ziyaretçilerin çoklu onay kutusu ögesinden seçimler göndermesine izin vermek için bu alanı kullanabilirsiniz. 
Dizi
Tek bir alana birden çok değer girin ve yönetin. Seçenekler, etiketler veya diğer ilgili değer kümeleri gibi bağlantılı verileri işlemek için bu alan türünü kullanabilirsiniz. 

JavaScript'te API aracılığıyla bir koleksiyon ile çalışırken bir satırı bir "dizi" veri türüne dönüştürmeye izin verir.

Not: Nesne ve Dizi alanlarındaki değer geçerli bir JSON olmalıdır. Bunun dışındaki girişler bir dizge olarak kaydedilir. Alan adlarının tırnak içine alınması JavaScript'te gerekli değildir, ancak JSON'da gereklidir. 
Örneğin: 
Nesne
Özel nesneleri veya veri yapılarını kullanarak karmaşık ve yapılandırılmış verileri yönetin. İlgili veri parçasını tek bir birim olarak saklamak ve düzenlemek için Nesne alan türünü kullanabilirsiniz. 

Bu özellik bir koleksiyonda API aracılığıyla çalışırken JavaScript dizgelerini "nesne" veri türlerine dönüştürmenize olanak sağlar.

Not: "$" ile başlayan Nesne Anahtarları "Nesne" türü tarafından desteklenmez.
Medya Galerisi
Her alanda birden fazla görüntü veya video saklayın. 

Şu görüntü dosyası türlerini kaydedebilirsiniz: JPG, PNG, SVG ve GIF
Şu video dosyası türlerini kaydedebilirsiniz: AVI, MPEG, MPE, MP4, MSV, WEB, MOV, OGV, VOB, M4V, 3gp, DIVX ve XVID

Her bir medya dosyasının maksimum boyutu: 25 MB
Alan depolama sınırları:
Koleksiyondaki bir ögenin alanlarında toplam 500 KB'a kadar veri depolayabilirsiniz. Görüntü, Belge, Birden Fazla Belge, Video, Ses ve Medya Galerisi alanları bu sınırlamaya dahil değildir. Toplam alan depolama sınırının artırılmasını istiyorsanız, [buraya tıklayarak oy verin. 

Bu içerik yardımcı oldu mu?

|