Çoklu Referans Alanlarıyla Çalışma

3 dakikalık okuma
Devam etmeden önce Bir Alanda Birden Fazla Ögeye Referans Verme Hakkında başlıklı makaleyi okumanız faydalı olabilir.
Bir koleksiyondaki içeriği başka bir koleksiyondaki içerikle bağlantılı olarak gösteren ana-ayrıntı sayfaları oluşturmak için çoklu referans alanlarını kullanabilirsiniz. Bunu yapmak için sayfanıza ana ve ayrıntı içerikleri için iki veri kümesi ekleyin. Ayrıntı veri kümesini ana veri kümesiyle paylaştığı çoklu referans alanına göre filtreleyin. Bu filtreleme işlemi ayrıntı veri kümesinin yalnızca ana veri kümesindeki ilgili içerikle eşleşen içerikleri listelemesini sağlar. Filtrelenmiş ayrıntı veri kümesine bir galeri veya tablo bağlayarak ilgili koleksiyon içeriğini sitenizde gösterebilirsiniz.

Önemli not: Sayfa ögelerini çoklu referans alanlarına doğrudan bağlayamayazsınız. 

Sürecin nasıl işlediğini bir örnekle açıklayalım:
Çoklu referans alanlarıyla ilgili makalemizde filmlerin ve oyuncuların listelendiği iki ayrı koleksiyonumuz vardı. Koleksiyonları çoklu referans alanlarıyla birbirine bağlayarak Çoktan Çoğa (M2M) bir ilişki yaratmıştık. Şimdi bu iki koleksiyonu kullanarak iki ayrı dinamik öge sayfası oluşturacağız. Bunlardan biri seçilen bir filmde rol alan oyuncuları bir galeride gösterecek, diğeri ise seçilen bir oyuncunun rol aldığı filmleri bir tabloda listeleyecek. (Not: Elbette bu aşamada sayfanıza bir veri kümesi ekleyip koleksiyonlardan birine bağlayarak normal sayfalar da oluşturabilirsiniz.)
Oyuncu dinamik sayfasıyla başlayalım. Bu durumda ana veri kümemiz sayfada hangi oyuncunun gösterildiğini kontrol eden Oyuncular veri kümesi olacaktır. 

Seçilen oyuncunun rol aldığı filmleri göstermek için başka bir veri kümesi ekleyip Filmler koleksiyonumuza bağlamamız gerekir.

Ardından Filmler veri kümesini Oyuncular koleksiyonuna bağlı çoklu referans alanına göre filtreleriz. Böylece Filmler veri kümesi yalnızca çoklu referans alanında seçili olan oyuncunun filmlerini içerir.


Veri kümelerini birbirlerine bağladığımıza göre artık ana-ayrıntı sayfamızı tasarlayabiliriz. Oyuncular dinamik veri kümesine bir Metin ögesi ve bir Görüntü ögesi bağlayarak seçili oyuncunun adını ve fotoğrafını (ana içerik) gösteririz. Ardından filtrelenmiş Filmler veri kümesine bir tablo bağlayarak seçili oyuncunun rol aldığı filmleri (ayrıntı içerik) listeleriz. Aşağıdaki şema bu ana-ayrıntı sayfasını göstermektedir.


Oyuncu sayfaları canlı sitenizde aşağıdaki şekilde görünür. 


Film dinamik sayfamız için de benzer bir senaryo uygulayabiliriz. Bu durumda ana veri kümemiz Filmler veri kümesi olur ve Oyuncular veri kümesini yalnızca seçilen filmde rol alan oyuncuları gösterecek şekilde filtreleriz.


Filmler veri kümesine bir metin ögesi ve bir görüntü ögesi, filtrelenmiş Oyuncular veri kümesine ise bir galeri bağlarız. 


Film sayfaları canlı sitenizde aşağıdaki şekilde görünür. Bu içerik yardımcı oldu mu?

|