CMS: URL's van dynamische pagina's instellen om een verzamelingscategorie of item op je pagina weer te geven

Leestijd 5 minuten
Aanbevolen leesmateriaal voordat je begint: 
De inhoud voor je website is opgeslagen in een verzameling en je wilt een dynamische pagina gebruiken om deze weer te geven. Maar als deze inhoud niet op de pagina staat, hoe 'weet' de pagina dan welke inhoud moet worden weergegeven? De inhoud die een dynamische pagina weergeeft, wordt bepaald door de URL die je definieert wanneer je de pagina creëert. De URL bepaalt ook of de pagina een itempagina of een lijstpagina is door te bepalen hoeveel items je pagina kan weergeven.

Dynamische itempagina's

Stel dat je een receptenwebsite hebt met de naam mijn-recepten en dat je een dynamische itempagina wilt maken waarop al je recepten worden weergegeven.Om dat te doen, heb je een URL nodig die uniek is voor elk recept in je verzameling.Op die manier zal elke keer dat de itempagina voor elk recept wordt weergegeven, de pagina 'weten' welke inhoud moet worden weergegeven.Je moet er ook voor zorgen dat de inhoud in dat veld uniek is, om te voorkomen dat meerdere items dezelfde URL krijgen.

Je hebt het standaard Titel-veld in de verzameling gebruikt om de namen van je recepten op te slaan.Je kunt dit veld nu gebruiken om de URL voor je itempagina's uniek te maken.

Wanneer je je dynamische productpagina creëert, wordt de naam van je verzameling automatisch toegevoegd aan je URL, evenals het standaard Titel-veld.

Laten we aannemen dat je deze standaardwaarden behoudt. Deze URL bestaat uit zowel dynamische als statische gedeelten.De statische gedeelten worden weergegeven als platte tekst en de dynamische gedeelten worden gemarkeerd.Laten we eerst naar de dynamische gedeelten kijken.

Dynamische URL-gedeelten

De dynamische gedeelten van de URL bepalen welke inhoud je dynamische pagina weergeeft, en ze veranderen afhankelijk van die inhoud. Wanneer je de dynamische itempagina-URL maakt, ziet deze er als volgt uit:

Als je op de URL klikt terwijl je deze aanmaakt, zie je dat deze er als volgt uitziet:

Merk op dat het dynamische Titel-gedeelte is omgeven door accolades { }. Dit geeft aan dat het woord Titel niet daadwerkelijk in je URL voorkomt. Het is slechts een tijdelijke aanduiding voor het eigenlijke gedeelte dat deel uitmaakt van je URL. Elk item in je verzameling kan worden weergegeven op deze dynamische pagina. Het {Titel}-gedeelte wordt in de pagina-URL vervangen door de daadwerkelijke inhoud van het Titel-veld voor het specifieke item dat op dat moment wordt weergegeven.

De URL voor de dynamische itempagina op je gepubliceerde website voor het pizzarecept is bijvoorbeeld: https://domein.com/recepten/pizza.

En de URL voor de dynamische itempagina op je gepubliceerde website voor het hamburgerrecept is: https://domein.com/recepten/hamburger.

Zoals je kunt zien, begint de URL voor beide pagina's op je gepubliceerde website met dezelfde gedeelten: https://domein.com/recepten/. Alleen het dynamische gedeelte dat volgt na /recepten is voor elke pagina anders. 

Het dynamische gedeelte van de URL is niet hoofdlettergevoelig. Als je twee recepten voor pizza hebt, een met de naam 'pizza' en de andere met de naam 'Pizza', wordt er slechts één weergegeven op je dynamische pagina.
Let op:
De voorbeelden in dit artikel gebruiken premium website-URL's. Om meer te lezen over het verschil tussen premium website-URL's en gratis website-URL's, zie Over de URL-structuur van premium en gratis websites.

Statische URL-gedeelten

De statische gedeelten van de URL zijn statisch omdat ze zijn opgenomen in de URL voor je dynamische pagina, ongeacht de inhoud die wordt weergegeven. Of je dynamische pagina nu een pizzarecept of een ijsrecept bevat, de URL voor beide pagina's begint met https://domein.com/recepten.

Wanneer je je URL creëert, worden deze statische gedeelten weergegeven door http://www.../recepten/. In tegenstelling tot de dynamische gedeelte van de URL, zijn de statische gedeelten hoofdlettergevoelig.

Dynamische lijstpagina's

In ons voorbeeld wil je een dynamische lijstpagina maken waarop al je recepten worden weergegeven op basis van de maaltijd waarin ze worden geserveerd. Om dat te doen, heb je een URL nodig die uniek is voor elke groep recepten die bij een bepaalde maaltijd passen. Op die manier zal elke keer dat de lijstpagina voor elke groep wordt weergegeven, de pagina 'weten' welke inhoud moet worden weergegeven.

Wanneer je je dynamische lijstpagina maakt, bevat deze standaard geen van de velden van je verzameling. Om het zo in te stellen dat je recepten gegroepeerd per maaltijd worden weergegeven, voeg je het maaltijd-veld toe aan je URL.
Deze URL bestaat uit zowel dynamische als statische gedeelten. De statische gedeelten verschijnen als platte tekst en de dynamische gedeelten zijn gemarkeerd. Laten we eerst naar de dynamische gedeelten kijken.

Dynamische URL-gedeelten

Wanneer je je dynamische lijstpagina-URL maakt, maak je een URL aan waarbij het maaltijd-gedeelte wordt vervangen door de inhoud van het maaltijd-veld voor elk van de items in je verzameling.

Wanneer je op de URL klikt om deze te bewerken, ziet deze er als volgt uit:
Ook hier is het dynamische gedeelte maaltijd omgeven door { }. Dit geeft aan dat het woord maaltijd niet daadwerkelijk in je URL voorkomt. Het is slechts een tijdelijke aanduiding voor het eigenlijke gedeelte dat deel uitmaakt van je URL. Elke categorie in je verzameling op basis van het maaltijdveld kan worden weergegeven door deze dynamische pagina en het {maaltijd}-gedeelte zal in de pagina-URL worden vervangen door de daadwerkelijke inhoud van het maaltijdveld voor het specifieke item.

De URL voor de dynamische lijstpagina op je gepubliceerde website voor al je ontbijtrecepten is bijvoorbeeld: https://domein.com/recepten/ontbijt

En de URL voor de dynamische lijstpagina op je gepubliceerde website voor al je lunchrecepten is: https://domein.com/recepten/lunch

Net als bij de itempagina begint de URL voor beide pagina's met dezelfde gedeelten: https://domein.com/recepten/.

Alleen het gedeelte dat volgt op /recepten is voor elke pagina anders. 

Voor dynamische lijstpagina's is het dynamische gedeelte van de URL hoofdlettergevoelig. Dus, in tegenstelling tot de dynamische itempagina, als je twee maaltijden hebt voor de lunch, de ene genaamd 'lunch' en de andere 'Lunch', worden beide weergegeven op je dynamische lijstpagina.

Statische URL-gedeelten

De statische gedeelten van de URL zijn statisch omdat ze zijn opgenomen in de URL voor je dynamische pagina, ongeacht de inhoud die wordt weergegeven.Of je dynamische pagina nu lunchrecepten of dinerrecepten weergeeft, de URL voor elke pagina begint met

https://domein.com/recepten.

Wanneer je je URL creëert, worden deze statische gedeelten weergegeven door http://www.../recepten/. De statische gedeeltes zijn hoofdlettergevoelig.
Wil je meer weten?
Om meer te lezen over dynamische pagina-URL's, kun je de volgende artikelen lezen:

Vond je dit artikel nuttig?

|