Wix Video: מחיקת סרטון מספריית הווידאו (Video Library)

זמן קריאה: 1 דקות
אתם תמיד יכולים למחוק סרטונים מספריית הווידאו שלכם ב-Wix. אם הסרטון הוצג בווידג'ט של הערוץ, הוא יוסר מיד.
חשוב:
מחיקת נגן הווידאו מהאתר הפעיל לא תגרום למחיקת סרטונים מספריית הווידאו.

כדי למחוק סרטון מספריית הווידאו:

  1. היכנסו לספריית הווידאו שלכם.
  2. סמנו את תיבת הסימון משמאל לסרטונים שאתם רוצים למחוק.
  3. הקליקו על סמל המחיקה .
  4. הקליקו על Delete (מחיקה) בחלון הקופץ.