Wix Video: מחיקת הנגן של Wix Video

זמן קריאה: 1 דקות
אתם יכולים למחוק את הנגן של Wix Video מהאתר שלכם אם כבר אין לכם צורך להציג סרטונים באתר. מחיקת הנגן לא מוחקת את הסרטונים שלכם. תוכלו להמשיך לגשת לספריית הסרטונים שלכם דרך הדאשבורד. 

כדי למחוק את Wix Video מהאתר:

  1. הקליקו על נגן הווידאו של Wix ב-Editor.
  2. לחצו על Delete (מחיקה) במקלדת שלכם.
שימו לב:
אם יש לכם אתר פרימיום, לאחר המחיקה תראו את ההתראה הבאה:

("מחיקת אפליקציית הפרימיום Wix Video לא מבטלת את התשלומים. להפסקת התשלום עברו ל-Billing & Payments")
הקליקו על הכפתור Delete (מחיקה) אם אתם רק רוצים למחוק את הנגן עצמו, או הקליקו על הטקסט הכחול Billing and Payments (חשבונות ותשלומים) כדי לבטל את תוכנית הפרימיום שלכם.

זה עזר לך?

|