Wix Video: הפעלה אוטומטית של סרטונים

זמן קריאה: 2 דקות
אתם יכולים להגדיר את הסרטונים שיתחילו לפעול אוטומטית איך שהאתר עולה.

כדי להפעיל או לכבות את אפשרות ההפעלה האוטומטית ב-Wix Video:

  1. הקליקו על נגן הווידאו של Wix ב-Editor.
  2. הקליקו על Settings (הגדרות).
  3. הקליקו על טאב ה- Player (נגן).
  4. הקליקו על המתג Autoplay on load (הפעלה אוטומטית בעליית האתר):
    • במצב פועל: הסרטון יפעל אוטומטית ברגע שהאתר יעלה.
    • במצב כבוי: הגולשים יצטרכו להקליק על כפתור ההפעלה כדי להפעיל את הסרטון.
שימו לב:
סרטונים שהוגדרו להפעלה אוטומטית, יעבדו ללא השמעת קול בגלל הגבלות הגלישה בדפדפן.

זה עזר לך?

|