Wix Studio: התוכנית לחלוקת הכנסות (Revenue Share)

זמן קריאה: 4 דקות
חשוב:
נכון לעכשיו, אי אפשר לקבל תשלומים בגין חלוקת ההכנסות לחשבונות בנק ברוסיה ובפקיסטן.
בתור פרטנרים של Wix, אתם זכאים לקבל חלק מההכנסות ממכירת תוכניות שונות של Wix ומעסקאות ב-Wix Payments באתרים הזכאים של הלקוחות שלכם. ברגע שתתחילו לצבור רווחים מהתוכנית לחלוקת הכנסות, תוכלו לראות גם את היסטוריית החשבוניות שלכם.
הנושאים בעמוד הזה:

הזכאות לקבלת חלק מההכנסות

בשנת 2024 כל הפרטנרים של Wix זכאים לקבל חלק מההכנסות על מכירת תוכניות מסוימות של Wix ועל עסקאות ב-Wix Payments באתרים הזכאים של הלקוחות שלהם.

הזכאות לחלוקת הכנסות מתוכניות של Wix

כשתמכרו ללקוחות תוכניות מסוימות של Wix, תהיו זכאים לקבל חלק מההכנסות. הטבלה הבאה מסבירה איך מחושבת חלוקת ההכנסות ממכירת תוכניות של Wix.
כדי להיות זכאים לחלוקת הכנסות ממכירת תוכניות של Wix:
 • חובה לעמוד בתנאי תוכנית הפרטנרים של Wix.
 • עליכם להיות הבעלים הראשונים של האתר, גם אם כבר אין לכם גישה אליו.
 • באתר חייב להיות מינוי פרימיום פעיל לשנה או יותר (אלא אם Wix הגדירה אחרת).
 • 14 ימי הניסיון של האתר כבר עברו.
 • עבור תוכנית Enterprise, אתם חייבים להפנות את הלקוח ל-Wix כדי שתהיו זכאים לחלק מההכנסות. למידע נוסף: מכירת Enterprise במסגרת תוכנית חלוקת ההכנסות

הזכאות לחלוקת ההכנסות ממכירות של לקוחות

בתור פרטנרים של Wix, אתם זכאים לקבל חלק מההכנסות מעסקאות ב-Wix Payments שנעשו באתרים המזכים של הלקוחות שלכם בין 10 בינואר 2024 ל-31 בינואר 2025. החלק שלכם בהכנסות ממכירות של לקוחות מחושב על בסיס יומי, לפי סך המכירות היומיות באתרים של הלקוחות שלכם, כולל מכירות אונליין ומכירות דרך Wix POS. כשיש מכירה של לקוח שמזכה אתכם בחלק מההכנסות, הרווחים שלכם יופיעו בטאב Client sales

הטבלה והדוגמה הבאות מסבירות איך מחושב החלק שלכם בהכנסות ממכירות של לקוחות.
סך הכל המכירות היומיות
% מההכנסות
רווחים שנתיים פוטנציאליים
עד $2,000 כולל
0.05%
עד $365 לשנה
מעל $2,000
0.10%
ללא הגבלה
דוגמה לרווחים ממכירות של לקוחות:
 • ב-1 בפברואר היו לפרטנר 2 אתרים של לקוחות שהניבו יחד מכירות בסך $1,500 באמצעות Wix Payments. החלק של הפרטנר בהכנסות מהיום הזה: $0.75, שהם 0.05% מ-$1,500.
 • ב-2 בפברואר נוספו לפרטנר 2 אתרים, וכל 4 האתרים הניבו יחד מכירות בסך $5,000 דרך Wix Payments. החלק של הפרטנר בהכנסות מהיום הזה: $5, שהם 0.10% מ-$5,000.
כדי להיות זכאים לחלוקת ההכנסות על מכירות ללקוחות:
 • חובה לעמוד בתנאי תוכנית הפרטנרים של Wix.
 • עליכם להיות הבעלים הראשונים של האתר, גם אם כבר אין לכם גישה אליו.
 • באתר חייב להיות מינוי פרימיום פעיל לשנה או יותר (אלא אם Wix הגדירה אחרת).
 • 14 ימי הניסיון של האתר כבר עברו.
 • באתר חייבת להיות סליקה באמצעות Wix Payments במדינות ובמטבעות הזמינים.
 • כדי להיות זכאים, האתר חייב להניב מכירות בסכום של לפחות $1 ליום.

חיבור אמצעי לקבלת התשלומים

כדי להתחיל לקבל חלק מההכנסות, אתם צריכים לחבר אמצעי לקבלת התשלום בטאב Revenue Share בסביבת העבודה שלכם ב-Wix Studio.
הערה:
רק הבעלים והבעלים השותפים בסביבת העבודה יכולים לראות ולנהל את הטאב Revenue Share. לפרטים נוספים: ניהול התפקידים וההרשאות של חברי הצוות שלכם

כדי לחבר אמצעי תשלום:

 1. היכנסו אל Revenue Share בסביבות העבודה שלכם ב-Wix Studio.
 2. הקליקו על Connect Payout Method (חיבור אמצעי תשלום) מימין למעלה.
 3. הקליקו על Continue (המשך).
 4. הוסיפו את הפרטים שלכם ליצירת קשר והקליקו על Next (הבא).
 5. הוסיפו את פרטי אמצעי התשלום והקליקו על Next (הבא). 

קבלת התשלומים על החלק שלכם בהכנסות

עליכם להגיש חשבוניות על מכירות של לקוחות ועל מכירת תוכניות של Wix ביחד. כדי להיות זכאים לקבלת התשלום, הרווחים שלכם משני האפיקים חייבים להגיע למינימום של $200. ברגע שתגיעו למינימום, תוכלו לקבל תשלום תוך 60 ימים קלנדריים.
הטאב Revenue Share כולל טבלה מפורטת של הרווחים שלכם:
 • All time earnings: הסכום הכולל שהרווחתם מאז שהתחילה הזכאות שלכם לחלוקת הכנסות.
 • From plans: הסכום הכולל שהרווחתם מתוכניות של Wix
 • From client sales: הסכום הכולל שהרווחתם ממכירות של לקוחות

כדי לקבל את הכסף:

 • פרטנרים ישראלים צריכים להירשם כספקים של Wix ולהגיש חשבוניות לפי ההנחיות האלה. אתם צריכים לצבור סכום לתשלום בגובה $200 לפחות. אם הסכום לתשלום נמוך מ-$200, היתרה תועבר לחודש הבא. 
 • מהרגע שאנחנו מבצעים את התשלום בסוף החודש, לוקחים לו 3-6 ימים להופיע בחשבון הבנק שלכם. 
 • לא תהיו זכאים לחלק מההכנסות במקרה של ביטול והחזר כספי על תוכנית פרימיום.
טיפ:
הקליקו על Invoice History (היסטוריית חשבוניות) כדי לראות את התשלומים הקודמים שקיבלתם ואת התשלומים שנמצאים בהמתנה.
הערה:
 • בחלוקת ההכנסות, החלק שמועבר לפרטנרים מחושב לפי מחיר התוכנית ללא מע"מ.
 • התשלומים בגין חלוקת ההכנסות עבור תוכניות Enterprise מועברים ברגע ש-Wix מקבלת את התשלום המלא מהלקוח. מחזור התשלומים עבור חלוקת ההכנסות בתוכניות Enterprise הוא 90 ימים קלנדריים.

שאלות נפוצות

הקליקו על כל שאלה כדי לקבל פרטים נוספים על חלוקת ההכנסות.

זה עזר לך?

|