Wix Studio: צבירת נקודות בתוכנית הפרטנרים של Wix

זמן קריאה: 2 דקות
בתור פרטנרים של Wix, אתם זכאים להטבות בלעדיות. ככל שתבנו יותר אתרי פרימיום ללקוחות שלכם ותשלימו יותר הסמכות, תוכלו לצבור נקודות, להתקדם לדרגות גבוהות יותר וליהנות מהטבות נוספות. כדי להתחיל לצבור נקודות אתם צריכים להצטרף לתוכנית הפרטנרים של Wix..
צילום מסך של תיבת דיאלוג ה-Partner Points ב-Wix Studio.
כאן תוכלו לקרוא על:

צבירת נקודות בתוכנית הפרטנרים של Wix

בתוכנית הפרטנרים של Wix אתם צוברים נקודות ועולים בדרגות ככל שאתם בונים יותר אתרי פרימיום ומשלימים הסמכות שונות. בכל פעם שתגיעו לדרגה חדשה, ייפתחו לכם הטבות נוספות שיעזרו לכם להגדיל את העסק.
בתור פרטנרים של Wix, אתם צוברים אוטומטית 100 נקודות על כל אתר פרימיום שבניתם ו-300 נקודות על כל אתר פרימיום של Wix Studio או Editor X. אם עבדתם על אתרי פרימיום שנמצאים בחשבונות Wix אחרים, תקבלו נקודות רק אם תוגדרו שם כבעלי תפקיד (collaborator). אם תעבדו על אתר פרימיום של Wix Studio או Editor X בתור בעלי תפקידים (collaborator), תקבלו עליו 100 נקודות. אתם יכולים גם לצבור 100 נקודות על השלמת הסמכות של Wix.
שימו לב:
תוכלו לצבור 100 נקודות על עבודה כבעלי תפקידים (collaborators) באתרי פרימיום ב-Wix Studio ו-Editor X.

מידע חשוב על צבירת נקודות

שימו לב לפרטים הבאים בקשר לצבירת נקודות:
 • זכאות: אתם זכאים לצבור נקודות על כל אתרי הפרימיום שאתם בונים, בלי קשר לתוכנית הפרימיום שנרכשה או אם ניתנה הנחה. 
 • שמירת הנקודות: הנקודות שצברתם על אתרים נשמרות כל עוד משויכות להם תוכניות פרימיום פעילות. אם תוקף התוכנית יפוג או שהיא תועבר לאתר אחר, תאבדו את הנקודות שצברתם עבורה.
 • אתרי פרימיום מחוץ לחשבון שלכם: אם אתר פרימיום שבניתם נמצא בחשבון Wix אחר, אתם חייבים להיות בעלי תפקידים באתר.
שימו לב:
 • אתם מקבלים נקודות מיד אחרי שאתר שבניתם שודרג לתוכנית פרימיום.
 • הנקודות על ההסמכה עשויות להופיע בחשבון רק אחרי כמה ימי עסקים. 
 • אתם עלולים לאבד נקודות אם תוכנית הפרימיום מבוטלת במהלך 14 הימים הראשונים.
 • אם תרכשו תוכנית פרימיום לאתר מסוים ואז תעבירו אותה לאתר חדש, תקבלו נקודות רק על האתר המקורי (שהופך עכשיו לאתר חינמי).

צפייה בהיסטוריית הנקודות

עקבו אחרי ההתקדמות שלכם והנקודות שצברתם בחלק Partner level (רמת פרטנר) שנמצא בפינה השמאלית העליונה של סביבת העבודה ב-Wix Studio. תוכלו לראות את פירוט הנקודות שצברתם, כולל אתרי הפרימיום שבניתם ותעודות ההסמכה שהשלמתם. 
צילום מסך של מקטע רמת הפרטנר והקלקה על View Points בסביבת העבודה של Wix Studio

לצפייה בהיסטוריית הנקודות שלכם:

 1. עברו לסביבת העבודה ב-Wix Studio.
 2. עברו עם העכבר מעל החלק Partner level (רמת פרטנר) בפינה השמאלית העליונה של סביבת העבודה והקליקו על View Points (צפייה בנקודות):
  • Premium Sites: נקודות שצברתם על אתרי פרימיום. 
  • Certifications: נקודות שצברתם על השלמת הסמכות.
  • Manual adjustments: נקודות שהצוות שלנו הוסיף ידנית.
 3. בסיום, הקליקו על Close (סגירה).

זה עזר לך?

|