Wix Stores: שיתוף מוצרים ברשתות חברתיות

זמן קריאה: 4 דקות
פרסמו את המוצרים שלכם באמצעות שיתוף בפייסבוק, טוויטר, פיינטרסט ופלטפורמות חברתיות נוספות. בנוסף, אתם יכולים להציג אייקונים בעמוד המוצר כדי להקל על לקוחות לשתף את המוצרים שהם אוהבים.

במדריך הזה נסביר על:


איך לשתף מוצרים ברשתות חברתיות

 1. היכנסו לטאב Products (מוצרים) בדאשבורד של האתר. 
 2. בחרו מוצר קיים או הקליקו על New Product (מוצר חדש) כדי להוסיף מוצר חדש.
 3. הקליקו על Promote this product (לקדם את המוצר הזה) בצד ימין.
 1. בחרו את הרשת החברתית שבה אתם רוצים לשתף את המוצר.
 1. ערכו את הפוסט באמצעות האפשרויות הזמינות ושתפו אותו.

איך להציג או להסתיר אייקונים לשיתוף ברשתות חברתיות בעמוד מוצר

רוצים להקל על לקוחות לשתף מוצרים שהם אוהבים? הוסיפו אייקונים לשיתוף ברשתות חברתיות. האייקונים של ווטסאפ, פייסבוק, טוויטר ופיינטרסט מוצגים בעמוד המוצר כברירת מחדל. אם אתם לא רוצים להציג אייקונים מסויימים, אתם יכולים להסתיר אותם.

איך להציג או להסתיר אייקונים לשיתוף ברשתות חברתיות:

 1. היכנסו לעמוד המוצר של החנות שלכם.
2. הקליקו על עמוד המוצר ב-Editor.
הקליקו על Settings (הגדרות).
4. הקליקו על טאב ה-Settings (הגדרות).
5. גללו למטה לחלק של סרגל הרשתות החברתיות ובחרו באפשרות:
 • Hide all social media icons (הסתרת כל האייקונים לשיתוף ברשתות חברתיות): הקליקו על מתג ההפעלה Display share icons (הצגת האייקונים לשיתוף) כדי להשבית אותו.
 • Show some or all social media icons (הצגת חלק מאייקונים לשיתוף ברשתות חברתיות או כולם): 
  1. הקליקו על מתג ההפעלה Display share icons כדי להפעיל אותו. 
  2. בטלו את הסימון בתיבות הסימון שלצד האייקונים שאתם לא רוצים להציג. 

איך לערוך תמונות, כותרות ותיאורים

אתם יכולים לקבוע איך המוצר ייראה כשישתפו אותו ברשתות החברתיות: לשנות את התמונה או לערוך את הכותרת או התיאור. לפרטים נוספים
בנוסף, אתם יכולים להשתמש בהגדרות נפרדות לטוויטר כדי להציג תמונה, כותרת ותיאור שונים לעמודים שאתם משתפים בטוויטר. 

איך לערוך תמונות, כותרות ותיאורים:

 1. היכנסו לטאב Products (מוצרים) בדאשבורד של האתר. 
 2. הקליקו על המוצר שאתם רוצים לשנות בו את ההגדרות. 
 3. הקליקו על Edit SEO Settings (עריכת הגדרות SEO) בצד ימין. 
 4. הקליקו על הטאב Social Share (שיתוף ברשתות חברתיות).
 5. ערכו את תמונת המוצר: 
  1. עברו עם העכבר מעל התמונה ובחרו באפשרות.
   • ערכו את התמונה הקיימת:
    1. הקליקו על אייקון ההתאמה כדי לפתוח את Photo Studio.
    2. ערכו את התמונה והקליקו על Save (שמירה).
   • החליפו את התמונה:
    1. הקליקו על אייקון השינוי .
    2. בחרו תמונה והקליקו Add to Page (הוספה לעמוד).
 6. ערכו את הכותרת: הכניסו את הכותרת בשדה og:title
  שימו לב: Wix משתמשת בתג הכותרת של העמוד כברירת מחדל. 
 7. ערכו את התיאור: הכניסו את התיאור בשדה og:description
  שימו לב: Wix משתמשת במטא תיאור של המוצר כברירת מחדל.
 8. הקליקו על Twitter Settings (הגדרות טוויטר) כדי לשנות את התמונה והטקסט שמוגדרים לשיתוף בטוויטר:
  1. הקליקו על אייקון השינוי כדי לבחור תמונה אחרת.
  2. בחרו את הגודל של הכרטיס מתחת ל-Select card size (בחירת גודל כרטיס).
  3. הוסיפו כותרת מתחת ל-twitter:title.
  4. הוסיפו תיאור מתחת ל-twitter:description
 9. הקליקו על Save (שמירה).
טיפ:
במקרים מסוימים, פייסבוק עשויה להציג מידע ישן על המוצר. לפרטים נוספים על פתרון הבעיה הזו, הקליקו כאן.

זה עזר לך?

|