Wix Stores: שינוי סדר המוצרים בקטגוריה

זמן קריאה: 1 דקות
חשוב לוודא שהמוצרים הכי טובים או פופולריים שלכם ימוקמו למעלה, במקום בולט באתר.
כדי לשנות את סדר המוצרים באתר, עליכם להיכנס לטאב Categories (קטגוריות) בדאשבורד של האתר. שינוי סדר המוצרים בדאשבורד ישנה את הסדר שלהם בהתאם גם באתר, בכל מקום שבו הקטגוריה מופיעה.

כדי לשנות את סדר המוצרים:

  1. היכנסו אל Categories בדאשבורד של האתר.
  2. בחרו את הקטגוריה הרלוונטית.
  3. הקליקו וגררו את המוצרים כדי לשנות את הסדר שלהם.
  4. הקליקו על Save (שמירה).

זה עזר לך?

|