Wix Stores: ייצוא הזמנות

זמן קריאה: 2 דקות
עם Wix Stores אתם יכולים לייצא לקובץ את הנתונים שאתם צריכים ולהסיר את הנתונים שאין לכם בהם צורך באותו הרגע.‏ 
תוכלו לבחור אם אתם רוצים להציג כל פריט שנרכש בשורה נפרדת (גם אם הוא חלק מאותה הרכישה).
דרך נוספת היא להציג כל רכישה בשורה נפרדת, גם אם היא מכילה מספר פריטים. 

‏כדי לייצא את ההזמנות שלכם:

 1. עברו אל Orders (הזמנות) בדאשבורד של האתר שלכם. 
 2. בחרו את ההזמנות שאתם רוצים לייצא:
  • סמנו את התיבות שליד כל אחת מההזמנות.
  • סמנו את התיבה של עמודת ה-Order כדי לבחור בכל ההזמנות שלכם.
 3. ‏הקליקו על Export (ייצוא).
 4. ‏בחרו איך להציג את ההזמנות שאתם מייצאים:
  • Items purchased: (פריטים שנרכשו) ‏כל פריט שנרכש מוצג בשורה נפרדת, גם אם הוא חלק מאותה ההזמנה. 
  • Orders: (הזמנות) ‏כל הזמנה מוצגת בשורה נפרדת, גם אם היא מכילה מספר פריטים.
 5. בטלו את הבחירה בעמודה שאתם לא רוצים לכלול‏ (לדוגמה, בטלו את הבחירה בעמודות billing ו-payment אם הן לא רלוונטיות עבורכם בשלב זה).
 6. שמרו את הקובץ ב‏מחשב שלכם: 
  • Chrome : קובץ ה- CSV יוריד ויופיע בחלק התחתון של המסך.
  • Firefox: בחרו ‏ב-Open with (פתיחה באמצעות) כדי לפתוח את הקובץ או Save File (שמירה) כדי לשמור אותו.
  • Internet Explorer:‏ הקליקו על Save (שמירה) בתחתית המסך.
  • Safari: הקובץ ייפתח. הקישו על cmd + s כדי לשמור את הקובץ (בתוסף csv ופורמט Page Source). 
הערה:
זמן הרכישה המופיע בקובץ ה-csv תמיד נרשם לפי הזמן האוניברסלי המתואם (UTC). לדוגמה: 2 בינואר, 01:00 (שעון ישראל) = 1 בינואר, 23:00 (UTC).

זה עזר לך?

|