Wix Stores: הצגת מידע על מס ומשלוח לצד מחירי מוצרים

זמן קריאה: 2 דקות
הוסיפו הודעות קצרות שיסבירו ללקוחות איך אתם מחשבים את המסים ותעריפי המשלוח באתר. ההודעות יופיעו בכל מקום שבו מוצגים מחירי המוצרים. אתם יכולים לבחור אם להציג את פרטי המס, פרטי תעריף המשלוח או את שניהם. 
דרך ההגדרות של מחיר הפריט (Item price) אפשר לבחור אם להציג או להסתיר את המידע לגבי המס והמשלוח.
הנושאים בעמוד זה:

הצגת הודעות בנושא מס לצד מחירי מוצרים

במדינות מסוימות המס כלול במחיר המוצר, ואילו באחרות, המס נוסף בשלב התשלום. כדי לעזור ללקוחות שלכם להבין אם המחיר כולל או לא כולל מס, הציגו הודעה בנוסח "כולל מע"מ" או "לפני מע"מ".
 1. עברו אל Item Price Settings (הגדרות מחירי הפריטים) בדאשבורד של האתר.
 2. הפעילו את המתג Display tax info (הצגת פרטי מס).  

הצגת הודעות בנושא משלוחים לצד מחירי מוצרים

כדי לאפשר ללקוחות לדעת מהי מדיניות המשלוחים שלכם, אתם יכולים להציג הודעה קצרה (למשל, משלוח חינם) או ליצור הודעה שתופיע בחלון קופץ. 
GIF שמראה מה הלקוחות רואים באתר Wix כשהם מציגים את פרטי המשלוח והמס

כדי להציג פרטי משלוח לצד מחירי מוצרים:

 1. עברו אל Item Price Settings (הגדרות מחירי הפריטים) בדאשבורד של האתר.
 2. הפעילו את המתג Display shipping/delivery info (הצגת פרטי משלוחים).
 1. הכניסו הודעה בנושא משלוח (עד 23 תווים). זה הטקסט שהלקוחות יראו לצד מחירי מוצרים.
 2. (לא חובה) קשרו את ההודעה לחלון קופץ:
  1. סמנו את התיבה Let customers view additional info (הלקוחות יכולים לראות פרטים נוספים).
  2. הכניסו כותרת. 
  3. הכניסו את המידע על המשלוחים.

זה עזר לך?

|