Wix Stores: הצגת פרטי מס ומשלוח לצד מחירי מוצרים

זמן קריאה: 2 דקות
ודאו שהלקוחות שלכם מבינים איך האתר שלכם מחשב מס ואיך אתם מחייבים אותם על משלוח. הודעות מתאימות יופיעו בכל מקום שבו מוצגים מחירי מוצרים. אתם יכולים לבחור אם להציג פרטי מס, פרטי משלוח או את שניהם. 

לפרטים נוספים על הצגת פרטי מס ומשלוח:


הצגת הודעות בנושא מס לצד מחירי מוצרים

במדינות מסוימות המס כלול במחיר המוצר, ואילו באחרות, המס נוסף בשלב התשלום. כדי לעזור ללקוחות שלכם להבין אם המחיר כולל או לא כולל מס, הציגו הודעה בנוסח "כולל מע"מ" או "לפני מע"מ".
 1. עברו אל ההגדרות של מחירי מוצרים בלוח הבקרה של האתר.
 2. הפעילו את המתג Display tax info (הצגת פרטי מס).  

הצגת הודעות בנושא משלוח לצד מחירי מוצרים

כדי לאפשר ללקוחות לדעת מהי מדיניות המשלוחים שלכם, אתם יכולים להציג הודעה קצרה (למשל, משלוח חינם) או ליצור הודעה שתופיע בחלון קופץ. 

כדי להציג פרטי משלוח לצד מחירי מוצרים:

 1. עברו אל ההגדרות של מחירי מוצרים בלוח הבקרה של האתר.
 2. הפעילו את המתג Display shipping info (הצגת פרטי מוצר).
 1. הכניסו הודעה בנושא משלוח (עד 23 תווים). זה הטקסט שהלקוחות יראו לצד מחירי מוצרים.
 2. (לא חובה) קשרו את ההודעה לחלון קופץ:
  1. סמנו את התיבה Let customers view additional info (הלקוחות יכולים לראות פרטים נוספים).
  2. הכניסו כותרת. 
  3. הכניסו את פרטי המשלוח.