Wix Stores: הצגת מחירי מוצרים כטווח מחירים

זמן קריאה: 1 דקות
אם יצרתם אפשרויות מוצר עם מחירים שונים, תוכלו לציין שלמחיר יש טווח.

כדי להציג מוצר עם מספר מחירים:

  1. עברו אל Item Price Settings (הגדרות מחירי הפריטים) בדאשבורד של האתר.
  2. הפעילו את המתג Display "From" near the lowest price (הוספת "החל מ-" ליד המחיר הכי נמוך).

זה עזר לך?

|