Wix Stores: הצגת מחירי מוצרים כטווח מחירים

זמן קריאה: 1 דקות
אם יצרתם אפשרויות מוצר עם מחירים שונים, תוכלו לציין שלמחיר יש טווח.

כדי להציג מוצר עם מספר מחירים:

  1. גשו ל-Product Price Settings  (הגדרות מחירי המוצרים) בלוח הבקרה של האתר שלכם.
  2. הקליקו על מתג ה-Display "From" near the lowest price (הוספת "מ-" ליד המחיר הנמוך ביותר) כדי להפעיל אותו.