Wix Stores: העברת החנות שלכם לחשבון אחר ב-Wix

זמן קריאה: 1 דקות
יש לכם חנות בחשבון מסוים ואתם רוצים להעביר אותה לחשבון אחר?
פשוט תעבירו את האתר כולו. החנות תעבור יחד איתו. רוצים לדעת איך?
מה יקרה?
  • כל המוצרים, הקטגוריות, כללי המשלוח והמיסים שלכם, ההזמנות ושאר ההגדרות - במילים אחרות, כל החנות שלכם - עוברים לחשבון החדש.
  • בחנות המקורית (בחשבון הישן שלכם) עדיין יש את המוצרים והקטגוריות שלכם.
  • מידע על ההזמנות, כללי המשלוח והמיסים ושאר ההגדרות לא יישארו בחנות המקורית (בחשבון הקודם).

זה עזר לך?

|