Wix Stores: העברת החנות שלכם לחשבון אחר ב-Wix

זמן קריאה: 1 דקות
יש לכם חנות בחשבון מסוים ואתם רוצים להעביר אותה לחשבון אחר?
פשוט תעבירו את האתר כולו. החנות תעבור יחד איתו. רוצים לדעת איך?
מה יקרה?
  • כל המוצרים, האוספים, כללי המשלוח והמיסים, ההזמנות וההגדרות האחרות – או במילים אחרות כל החנות – יועברו לחשבון החדש.
  • המוצרים והאוספים שלכם יישארו בחנות המקורית (בחשבון הקודם).
  • מידע על ההזמנות, כללי המשלוח והמיסים ושאר ההגדרות לא יישארו בחנות המקורית (בחשבון הקודם).