Wix Stores: העברת הזמנות לארכיון

זמן קריאה: 1 דקות
אם אתם רוצים להסיר הזמנה מהטאב Orders (הזמנות), אתם יכולים להעביר אותה לארכיון. כדי למצוא אותה מאוחר יותר, אתם יכולים להציג את ההזמנות בארכיון שלכם.

לפרטים נוספים על אחסון בארכיון:


איך להעביר הזמנה לארכיון

  1. עברו אל טאב ה-Store Orders בלוח הבקרה של האתר.
  2. בחרו בתיבת הסימון שלצד ההזמנה שאתם רוצים להעביר לארכיון.
  3. הקליקו על האייקון העברה לארכיון בפינה הימנית העליונה.

איך להציג או להסיר הזמנות בארכיון

  1. עברו אל טאב ה-Store Orders בלוח הבקרה של האתר.
  2. הקליקו על More Filters (מסננים נוספים).

  3. הקליקו על Archive Status (סטטוס הארכיון) בתחתית כדי להרחיב אותו.
  4. בחרו את תיבת הסימון Archived (בארכיון)
  5. (לא חובה) הסירו הזמנה מהארכיון:
    1. בחרו בתיבת הסימון לצד ההזמנה שאתם רוצים להסיר מהארכיון.
    2. הקליקו על אייקון ההסרה מהארכיון בפינה הימנית העליונה.

זה עזר לך?

|