Wix Stores: הסתרת מחירי מוצרים

זמן קריאה: 5 דקות
בסוגים מסוימים של חנויות אונליין עדיף לבעלי העסק לא להציג את מחירי המוצרים.
כברירת מחדל, המחירים מופיעים ליד המוצרים, ואתם יכולים להחליט אם להסתיר את המחירים בכל מקום שבו המוצרים מוצגים.
צילום מסך של חנות Wix שבה המוצרים מופיעים בלי מחירים
הנושאים בעמוד זה:

הסתרת מחירי המוצרים בעמוד הקטגוריות

שימו לב:
עמוד הקטגוריות לא זמין ב-Editor X.
עמוד הקטגוריות החדש הוא העמוד הראשי בחנות שלכם. דרך העמוד הזה ב-editor אפשר להגדיר אם מחירי המוצרים (וגם פרטים אחרים) יוצגו או יוסתרו.
Studio Editor
Wix Editor
 1. עברו ל-Editor.
 2. עברו לעמוד הקטגוריות:
  1. הקליקו משמאל על Pages & Menu  (עמודים ותפריט).
  2. הקליקו על Store Pages (עמודי החנות).
  3. הקליקו על Category Page (עמוד הקטגוריות).
 3. הקליקו על אלמנט עמוד הקטגוריות בעמוד.
 4. הקליקו על Settings (הגדרות).
 5. בטאב Settings (הגדרות), בטלו את הסימון בתיבה Product price (מחיר המוצר).
צילום מסך של טאב ההגדרות בהגדרות עמוד הקטגוריות. תיבת הסימון של מחיר המוצר מוקפת

הסתרת מחירי המוצרים בגלריות המוצרים

אם בחנות שלכם יש גלריות מוצרים, אתם יכולים להסתיר בהן את מחירי המוצרים.

כדי להסתיר מחירים בגלריה:

 1. עברו ל-Editor.
 2. עברו אל העמוד עם הגלריה שאתם רוצים לערוך. 
 3. הקליקו על הגלריה שבעמוד. 
 4. הקליקו על Settings (הגדרות).
 5. בחרו בטאב Settings (הגדרות).
 6. בטלו את סימון התיבה Product price (מחיר המוצר).
צילום מסך של טאב ההגדרות בהגדרות גלריית החנות. תיבת הסימון של מחיר המוצר מוקפת

הסתרת מחירי המוצרים בעמוד המוצר

גם אם מחירי המוצרים יוסתרו בעמוד הקטגוריות ובגלריות המוצרים, ברגע שהלקוחות יקליקו כדי לצפות במוצר בעמוד המוצר, הם יראו גם את המחיר - אלא אם תסתירו את המחירים גם שם.
Studio Editor
Editor X
Wix Editor
 1. עברו ל-Editor.
 2. היכנסו לעמוד המוצר שלכם:
  1. הקליקו משמאל על Pages & Menu  (עמודים ותפריט).
  2. הקליקו על Store Pages (עמודי החנות).
  3. הקליקו על Product Page (עמוד המוצר).
 3. הקליקו על עמוד המוצר בעמוד שלכם.
 4. הקליקו על Settings (הגדרות).
 5. בחרו בטאב Settings (הגדרות).
 6. בטלו את סימון התיבה Product price (מחיר המוצר).
צילום מסך של טאב ההגדרות בהגדרות עמוד המוצר. תיבת הסימון של מחיר המוצר מוקפת

שאלות נפוצות

אנחנו כאן כדי לעזור לכם בכל השאלות. הקליקו על שאלה למטה לפרטים נוספים. 


זה עזר לך?

|