Wix Stores: הוספת הנחות למוצרים בחנות שלכם

זמן קריאה: 2 דקות
אתם יכולים להוסיף לכל אחד מהמוצרים שלכם הנחה. המחיר המקורי יוצג עם קו חוצה ולידו יוצג המחיר אחרי ההנחה. 
טיפ
תוכלו גם להוסיף סרט כדי לוודא שהלקוחות ישימו לב לכך שהמוצר במבצע. פרטים נוספים

כך מנהלים את ההנחות על המוצרים:


איך מוסיפים ומסירים הנחה על מוצר בודד?

 1. היכנסו לטאב Store Products (מוצרי החנות) בלוח הבקרה של האתר שלכם.
 2. בחרו מוצר קיים או הקליקו על New Product + (מוצר חדש) כדי להוסיף מוצר חדש.
 3. גללו למטה לקטע Pricing (מחירון).
 4. הקליקו על מתג ההפעלה On sale (במבצע).
 5. בחרו אפשרות: 
  • %: כתבו את גובה ההנחה והקליקו על אייקון האחוזים  (לדוגמה, 20% הנחה).
  • $: כתבו את סכום ההנחה והקליקו על אייקון הסכום  (לדוגמה, 20 ש"ח הנחה).
  • כתבו את מחיר המבצע ישירות בשדה Sale price (מחיר מבצע).
 6. הקליקו על Save (שמירה).
כדי להסיר את ההנחה:
כדי לסיים את המבצע ולחזור למחיר הרגיל, הקליקו על המתג On sale (במבצע) כדי להפסיק אותו.

איך מוסיפים ומסירים הנחה באחוזים על כמה מוצרים בו-זמנית?

 1. היכנסו לטאב Store Products (מוצרי החנות) בלוח הבקרה של האתר שלכם.
 2. בחרו את תיבות הסימון לצד המוצרים שאתם רוצים לערוך או הקליקו על תיבת הסימון Select All (בחירת הכל).
 3. (לא חובה) סננו את המוצרים לפי קטגוריה כדי להוסיף את ההנחה למוצרים מקטגוריה מסוימת.
 4. הקליקו על האייקון 'הצג עוד' בצד ימין למעלה.
 5. הקליקו על Apply Discount (הוספת הנחה).
 6. כתבו את ההנחה באחוזים.
 7. הקליקו על Apply (אישור והפעלה)
כדי להסיר את ההנחה מכמה מוצרים בו-זמנית:
בחרו את המוצרים הרלוונטיים וחזרו על השלבים שלמעלה, רק שהפעם כתבו 0% הנחה. 

טיפ:
אחרי שתוסיפו את ההנחה, שלחו עדכון עליה בניוזלטר כדי לקדם אותה. פרטים נוספים