Wix Stores: הוספת דמי טיפול

זמן קריאה: 1 דקות
אתם יכולים להגדיר דמי טיפול (בנוסף לדמי המשלוח) להזמנות שלקוחות עושים בחנות.
שימו לב:
אי אפשר להוסיף דמי טיפול למוצרים שהוגדרו להם כללי המשלוח הבאים:

כדי להוסיף דמי טיפול:

  1. עברו אל Shipping & fulfillment (משלוחים וטיפול) בדאשבורד של האתר.
  2. ערכו כלל קיים או הקליקו על Add Region (הוספת אזור) כדי ליצור אזור חדש.
  3. הגדירו כלל משלוח לאזור.
  4. סמנו את התיבה ליד האפשרות Add a handling fee to every order (הוספת דמי טיפול לכל הזמנה).

  5. הקלידו את סכום דמי הטיפול.

זה עזר לך?

|