Wix Stores: הדפסת תוויות משלוח עם Wix Shipping

זמן קריאה: 6 דקות
רוצים לייעל את תהליך המשלוח והאספקה שלכם? יש לכם אפשרות לרכוש תוויות משלוח ישירות מהדאשבורד של האתר. Wix חברה ל-Shippo כדי להציע לכם תעריפים מוזלים באמצעות ספקים מקומיים.
Wix Shipping תומך כרגע בהזמנות מקומיות שנשלחות לארה"ב, קנדה, בריטניה, גרמניה וספרד.
הנושאים בעמוד זה:

ההגדרה הראשונית של Wix Shipping

כדי להתחיל, בחרו הזמנה והקליקו על Manage Shipping Label (ניהול תווית משלוח). בפעם הראשונה שתעשו את זה, תתבקשו להגדיר את Wix Shipping. בפעם הבאה שתקליקו שם, תעברו ישר לרכישה ולהדפסה של תווית המשלוח. 

כדי להגדיר את Wix Shipping:

 1. היכנסו ל-Orders בדאשבורד של האתר.
 2. בחרו הזמנה שעדיין לא סופקה ומוגדרת למשלוח מקומי.
 3. הקליקו על Manage Shipping Label (ניהול תווית המשלוח).

 4. אינטגרציה עם Shippo:
  • אם כבר הוספתם והגדרתם את Shippo באתר הזה: הקליקו על Buy Shipping Label (קניית תווית משלוח).
   שימו לב: ב-Wix Shipping אפשר לחבר חשבון Shippo אחד לאתר אחד.
  • אם האתר שלכם חדש ב-Shippo:
   1. הקליקו על Get Started (מתחילים).
   2. הקליקו על Add to Site (הוספה לאתר).
   3. בדקו את ההרשאות והקליקו על Agree & Add (אישור והוספה).
   4. צרו חשבון Shippo חדש או היכנסו לחשבון הקיים שלכם.
 5. ודאו שכתובת השולח שלכם מדויקת:
  1. הקליקו על Addresses (כתובות).
  2. הקליקו על Sender (השולח).
  3. במידת הצורך, עדכנו את הפרטים שלכם.

רכישה והדפסה של תווית משלוח

כשתעברו להדפסת תווית להזמנה, תוכלו לראות שהפריטים והכתובות כבר הוזנו, יחד עם הגדרות ברירת המחדל. אם יש צורך בשינוי כלשהו, זה הזמן – לפני הרכישה וההדפסה של התווית. 
טיפ:
בפעם הראשונה שתרכשו תווית, תתבקשו להוסיף אמצעי תשלום. 

כדי להדפיס תווית משלוח:

 1. היכנסו ל-Orders בדאשבורד של האתר.
 2. בחרו הזמנה שעדיין לא סופקה ומוגדרת למשלוח מקומי.
 3. הקליקו על Manage Shipping Label (ניהול תווית המשלוח).
 4. (לא חובה) אם צריך לעדכן משהו, עשו זאת עכשיו (לדוגמה: לשנות את סוג החבילה, לבחור ספק אחר או תעריף אחר של חברת השילוח).
 5. הקליקו על Buy label (קניית התווית) והשלימו את הרכישה.
 6. הדפיסו את תווית המשלוח.

יצירת גודל חדש לחבילות

כשאתם רוכשים תווית, יש לכם אפשרות לבחור חבילות סטנדרטיות שהספק שלכם מציע, חבילות שהשתמשתם בהן לאחרונה או גדלים מותאמים אישית שיצרתם ושמרתם.

כדי ליצור ולשמור גדלים חדשים לחבילות:

 1. היכנסו ל-Orders בדאשבורד של האתר.
 2. בחרו הזמנה.
 3. הקליקו על Manage Shipping Label (ניהול תווית המשלוח).
 4. הקליקו על Choose template (בחירת תבנית).
 5. הקליקו על ‎+ New Template (תבנית חדשה).
 6. הכניסו את פרטי החבילה והקליקו על Save (שמירה).

שינוי ההגדרות

ערכו את הפרטים ואת הגדרות ברירת המחדל שלכם כדי לחסוך זמן ברכישת תוויות. אתם יכולים לשנות את פרטי החברה שלכם ולבחור ברירת מחדל לגדלים של תווית, חברות משלוח, ביטוח ועוד. 

כדי לערוך את ההגדרות:

 1. היכנסו ל-Orders בדאשבורד של האתר.
 2. בחרו הזמנה.
 3. הקליקו על Manage Shipping Label (ניהול תווית המשלוח).
 4. הקליקו על אייקון ההגדרות .
 5. בחרו מה אתם רוצים לשנות:
  • הוסיפו את פרטי החברה שלכם: 
   1. בחרו ב-Company (חברה).
   2. הכניסו את הפרטים שלכם והקליקו על Save (שמירה).
  • בחרו את אפשרויות ברירת המחדל לתוויות:
   1. בחרו ב-Labels & Packing slips (תוויות ותעודות משלוח).
   2. בחרו ברירת מחדל לגדלים של מדבקות, לספקים וכו' והקליקו על Save (שמירה).
    הערה: כשאתם מדפיסים תווית ספציפית, אתם יכולים לעקוף את ברירות המחדל האלה.
  • בחרו ברירת מחדל לביטוח:
   1. בחרו ב-Insurance (ביטוח).
   2. בחרו הגדרת ברירת מחדל והקליקו על Save (שמירה).

שאלות נפוצות

הקליקו על השאלות שלמטה לפרטים נוספים על הנושא.