Wix Stores: ביטול הזמנות

זמן קריאה: 2 דקות
אתם יכולים לבטל הזמנות שלא שולמו או שכבר שולמו, מהטאב Orders (הזמנות) בלוח הבקרה של האתר שלכם. אתם יכולים גם לסמן הזמנה כ"Unfulfilled" (לא טופלה).

הנושאים בעמוד הזה:

שימו לב:
לפרטים על אופן הביטול והחזר חלקי או מלא, הקליקו כאןאתם גם יכולים לתת החזר חלקי או מלא בלי לבטל הזמנה. לפרטים נוספים

ביטול הזמנה שלא שולמה

אתם יכולים לבטל הזמנה שעוד לא קיבלתם עליה תשלום. 

כדי לבטל הזמנה שלא שולמה:

 1. עברו אל Orders (הזמנות) בדאשבורד של האתר שלכם. 
 2. הקליקו על ההזמנה שלא שולמה ואתם רוצים לבטל.
 3. הקליקו על האפשרות More Actions (פעולות נוספות) שמוצגת בפינה הימנית העליונה.
 4. בחרו באפשרות Cancel Order (ביטול ההזמנה).
 5. (לא חובה) סמנו את התיבה Send a confirmation email to customer (שליחת מייל אישור ללקוח).
  • (לא חובה) הכניסו הערה ללקוח. ההערה תוצג בחלק העליון של המייל לאישור.  
 6. הקליקו על Continue (המשך).
 7. הקליקו על Cancel This Order (ביטול ההזמנה הזאת).
  שימו לב: זו פעולה בלתי הפיכה. 

ביטול הזמנה ששולמה

עקבו אחר ההוראות איך לבטל הזמנה ששולמה ועוד לא סיפקתם בלי לתת ללקוחות החזר כספי.לפרטים על אופן הביטול והחזר חלקי או מלא, הקליקו כאן.. 

כדי לבטל הזמנה ששולמה:

 1. עברו אל Orders (הזמנות) בדאשבורד של האתר שלכם. 
 2. הקליקו על ההזמנה ששולמה ואתם רוצים לבטל.
 3. הקליקו על האפשרות More Actions (פעולות נוספות) שמוצגת בפינה הימנית העליונה.
 4. בחרו באפשרות Cancel & Refund (ביטול והחזר כספי).
 5. הזינו את הערך "0" בשדה Refund Amount (סכום ההחזר).
 6. (לא חובה) סמנו את התיבה Update inventory (עדכון המלאי) כדי להחזיר את כל הפריטים למלאי.
  שימו לב: האפשרות תופיע רק במקרה שאתם עוקבים אחרי המלאי.
 7. (לא חובה) סמנו את התיבה Send a confirmation email to customer (שליחת מייל אישור ללקוח).
  • (לא חובה) הכניסו הערה ללקוח. ההערה תוצג בחלק העליון של המייל לאישור.  
 8. הקליקו על Continue (המשך).
 9. הקליקו על Cancel This Order (ביטול ההזמנה הזאת).
  שימו לב: זו פעולה בלתי הפיכה. 

שינוי סטטוס ההזמנה מ-"fulfilled" (טופלה) ל-"unfulfilled" (לא טופלה).

אתם יכולים להעביר הזמנה מסטטוס Fulfilled (סופקה) לסטטוס Unfulfilled (לא סופקה) כדי שהתיעוד במערכת יהיה עדכני.

כך מעבירים הזמנה מסטטוס Fulfilled (סופקה) לסטטוס Unfulfilled (לא סופקה):

 1. עברו אל Orders (הזמנות) בדאשבורד של האתר שלכם. 
 2. הקליקו על ההזמנה הרלוונטית.
 3. הקליקו על More Actions (פעולות נוספות) בפינה השמאלית העליונה.
 4. בחרו ב-Mark as Unfulfilled (סימון כלט טופל).

זה עזר לך?

|