Wix Restaurants: מחיקת אפליקציית התפריטים Menus by Wix Restaurants

זמן קריאה: 2 דקות
Menus by Wix Restaurants היא אפליקציה של עמוד שלם, ולכן כדי למחוק את האפליקציה צריך למחוק את העמוד עצמו.
חשוב:
כשמוחקים את אפליקציית התפריטים, כל התפריטים וההזמנות המשויכים אליה יימחקו לצמיתות.
בהתאם ל-Editor שבו אתם משתמשים, למדו איך:

מחיקת אפליקציית התפריטים ב-Wix Editor

  1. הקליקו על אייקון העמודים בצד שמאל של ה-Editor.
  2. הקליקו על Main Pages (עמודים ראשיים).
  3. עברו עם העכבר מעל עמוד התפריטים, והקליקו על האייקון של הצגת אפשרויות נוספות  .
  4. הקליקו על Delete (מחיקה).
  5. ‏הקליקו על Delete (מחיקה) לאישור.

מחיקת אפליקציית התפריטים ב-Editor X

  1. הקליקו על אייקון העמודים בצד שמאל של Editor X.
  2. הקליקו על Main Pages (עמודים ראשיים).
  3. עברו עם העכבר מעל עמוד התפריטים והקליקו על אייקון הפעולות הנוספות .
  4. הקליקו על Delete (מחיקה).
  5. ‏הקליקו על Delete (מחיקה) לאישור.

זה עזר לך?

|