Wix Restaurants: הפעלת מערכת ההזמנות אונליין של המסעדה

זמן קריאה: 1 דקות

כדי שלקוחות יוכלו להזמין מכם אונליין, עליכם להפעיל את מערכת ההזמנות אונליין.

כדי להפעיל את מערכת ההזמנות אונליין:

  1. היכנסו לדאשבורד.
  2. הקליקו על Settings (הגדרות).
  3. גללו למטה ל-Advanced Settings (הגדרות מתקדמות) ואז הקליקו על Order Settings (הגדרות של הזמנות אוכל).
  4. הקליקו למעלה על המתג Online Ordering כדי להפעיל או לכבות את ההזמנות אונליין: 
    • במצב פעיל: מערכת ההזמנות פעילה. לקוחות יכולים להזמין אוכל דרך האתר שלכם.
    • במצב כבוי: מערכת ההזמנות מושבתת. לקוחות יכולים לראות את התפריט, אבל לא להזמין דרך האתר.
חשוב:
אם אתם מפעילים את מערכת ההזמנות אונליין בפעם הראשונה, תצטרכו להשלים את כל תהליך ההגדרה.

זה עזר לך?

|