Wix Restaurants: הגדרת זמינות השולחנות שלכם להזמנות אונליין

זמן קריאה: 3 דקות
אפליקציית Wix Table Reservations מאפשרת ללקוחות להזמין שולחן במסעדה דרך האתר שלכם, וכל הגדרות הזמינות והלו"ז בשליטה שלכם. אתם קובעים למתי אפשר להזמין שולחן אונליין, מתי המושב הראשון ומתי האחרון, מה מקסימום הסועדים בהזמנה, ומהי הגבלת הזמן של כל קבוצת סועדים. אתם יכולים גם להוסיף לתהליך דרישה לאישור ידני כדי שהלקוחות יקבלו אישור על ההזמנה רק אחרי בדיקה שלכם.

כדי לנהל בצורה יעילה את משך השהייה של כל קבוצה, אפשר להגדיר כללים למשך הישיבה ליד השולחן. קודם כל צריך להגדיר משך זמן ברירת המחדל לכל ההזמנות, ואז להוסיף כללים לפי מספר האורחים כדי להבטיח שלכל קבוצת סועדים יהיה מספיק זמן ליהנות מהארוחה. אפשרות נוספת היא להגביל את אפשרות ההזמנות כדי למנוע עומס של סועדים שמגיעים באותה משבצת זמן של 15 דקות.

כדי להגדיר את זמינות השולחנות:

 1. היכנסו ל-Table Reservations בדאשבורד של האתר.
 2. הקליקו על Settings (הגדרות) מימין למעלה.
 3. הקליקו על Online reservations (הזמנות שולחן אונליין).
 4. בחלק Online availability (זמינות לאונליין) הגדירו את הימים והשעות שבהם הלקוחות יכולים להזמין שולחן אונליין:
  • הקליקו על Edit (עריכה) כדי להגדיר את הימים והשעות של ה-First seating (המושב הראשון) וה-Last seating (המושב האחרון).
   A screenshot of setting the days and times of first and last seating for reservations.
   • (לא חובה) הקליקו על ‎+ Add Special Day (הוספת יום מיוחד) כדי להוסיף אירוע שמשפיע על זמינות המקומות במסעדה.
  • Advanced notice (הודעה מוקדמת): הגדירו כמה זמן מראש אפשר להזמין שולחן אונליין.
 5. בחלק Party size (מספר הסועדים), הגדירו את המספר המינימלי והמקסימלי של סועדים להזמנה אונליין.
  • סמנו את התיבה Display your phone number (מספר הטלפון שלנו יוצג) כדי שהאורחים יתקשרו למסעדה אם הם רוצים להזמין מקום לקבוצות גדולות יותר.
  • הקליקו על המתג Require manual approval (דרישת אישור ידני) כדי שיידרש אישור שלכם לפני שהלקוחות יקבלו אישור להזמנה שלהם. הכניסו את גודל הקבוצה שדורש אישור מיוחד מכם.
צילום מסך של בחירת מספר הסועדים שיכולים להזמין שולחן אונליין ושל הזמנות שבהן נדרש אישור ידני שלכם.
 1. הקליקו על Edit (עריכה) תחת Turnover time (זמן שהייה) כדי להגדיר משך זמן ברירת מחדל לכל ההזמנות, ואז הוסיפו כללים שמבוססים על מספר הסועדים: 
  • Default duration (משך זמן ברירת מחדל): הגדירו את משבצת הזמן לכל הזמנת שולחן.
  • Rules (כללים): הוסיפו כללים למשך ההזמנה המבוססים על מספר הסועדים. לדוגמה, אפשר להגדיר שקבוצות גדולות יותר יוכלו לתפוס את השולחן למשך פרק זמן ארוך יותר מאשר קבוצות קטנות יותר.
צילום מסך של הגדרת זמן השהייה של הזמנות שולחן
 1. בחלק  Pacing (ויסות הזמנות) הגדירו את מגבלת הזמינות כדי שלא יגיעו יותר מדי סועדים בבת-אחת באותה משבצת זמן של 15 דקות.
  • סמנו את התיבה Maximum number of guests per 15 min slot (מספר הסועדים המקסימלי לכל משבצת זמן של 15 דקות) והגדירו כמה סועדים יכולים להגיע באותה משבצת זמן של 15 דקות.
  • סמנו את התיבה Maximum number of parties per 15 min time slot (מספר הקבוצות המקסימלי לכל משבצת זמן של 15 דקות) והגדירו כמה קבוצות סועדים יכולות להגיע באותה משבצת זמן של 15 דקות.
צילום מסך של הגדרת מגבלה על זמינות השולחנות להזמנות אונליין לצורך ניהול זמן השהייה של קבוצות במסעדה
 1. הקליקו על Save (שמירה).

זה עזר לך?

|