Wix Restaurants: הגדרות הדפסה באפליקציית Wix Owner

זמן קריאה: 2 דקות
אפליקציית Wix Owner מאפשרת לכם לבחור איפה להדפיס את ההזמנות שמגיעות למסעדה, ואחר כך לעקוב אחרי הקבלות. כשהאפליקציה פתוחה אפשר גם להדפיס הזמנות חדשות באופן אוטומטי.

זה עזר לך?

|