Wix Pro Gallery: מילון המונחים בהגדרות הגלריה

זמן קריאה: 8 דקות
ערכו את ההגדרות של ה-Pro Gallery בכל רגע שאתם צריכים. אתם יכולים לשנות את הפריסה, העיצוב והגדרות מתקדמות אחרות. 

פרטנו כאן את כל האפשרויות שתוכלו למצוא ב-Pro Gallery. הפריסה שתבחרו ל-Pro Gallery תשפיע על האפשרויות הזמינות שיופיעו לכם.

להסבר על עריכת הגלריה:

טאב ה-Layout (פריסה)

שימו לב:
כשאתם משתמשים באחת מהפריסות המוכנות מראש, עיקר העבודה נעשית בשבילכם, כלומר הפריסה עצמה לא ניתנת לעריכה. בכל מקרה, אתם יכולים לערוך את העיצוב של הגלריה שלכם מהטאב Design (עיצוב) בחלונית Settings (הגדרות). לפרטים נוספים
הגדרה
מה זה עושה
אפשרויות
Slide Automatically
(מעבר אוטומטי)
הפריטים ממשיכים להתחלף בלי שהגולשים מקליקים על חיצי הניווט.
  • - פועל: הפריטים בגלריה מתחלפים ללא הקלקה.
Intervals: (חילופים) הפריטים בגלריה יתחלפו אחד אחרי השני לפי הקצב שתבחרו.גררו את פס ההזזה Time Between Images (זמן בין תמונות) כדי לשנות את מספר השניות בין הפריטים.
Continuous: (מתמשך) הפריטים בגלריה מתחלפים אוטומטית.גררו את פס ההזזה Slideshow Speed (מהירות המצגת) כדי לשנות את המהירות שבה הפריטים בגלריה יתחלפו.
  • - מושבת: הגולשים חייבים להקליק על חיצי הניווט כדי לעבור בין הפריטים בגלריה.
Info Bar Size
(גודל סרגל המידע)
גודל סרגל המידע מתחת לפריטי הגלריה.
גררו את פס ההזזה כדי להגדיל את או להקטין את גודל הרווח מתחת לגלריה שבו מופיע אייקון הלב ואייקון השיתוף. בחירת תיבות הסימון ב-Design מציגה גם את הכותרת והתיאור בסרגל המידע.
Loop Images
(תמונות בלופ)
אתם יכולים לקבוע אם הגולשים שלכם יוכלו לעבור בין פריטי הגלריה בלופ רציף או לא.
- פועל: הגולשים יכולים לעבור ברציפות בין התמונות בלופ.
- מושבת: כשהם מגיעים לסוף הפריטים בגלריה, הגולשים צריכים ללחוץ על חץ הניווט השמאלי כדי לחזור לתחילת הגלריה.
Play Button (כפתור ההפעלה)
הציגו או הסתירו כפתור הפעלה כדי לאפשר לגולשים שלכם לעצור או להפעיל את המצגת. 
- פועל: מוצג כפתור הפעלה. הגולשים שלכם יכולים לעצור או להפעיל את המצגת.
- מושבת: לא מוצג כפתור הפעלה (Play).
שימו לב: האפשרויות האלו זמינות רק אם הגדרתם שהפריטים יתחלפו אוטומטית (בהגדרות ה-Slide Automatically). 
Scroll Direction
(כיוון הגלילה)
הכיוון בו הגולשים גוללים בגלריה.
Vertical: הגולשים גוללים למטה בצורה אנכית כדי לראות פריטים נוספים. - Horizontal: הגולשים מקליקים על חיצי הניווט מימין ומשמאל לגלריה כדי לראות פריטים נוספים.
Image Orientation
(כיוון התמונה)
הכיוון של פריטי הגלריה.
- Horizontal: הפריטים מוצגים לרוחב המסך. טוב לתמונות נוף או לתמונות בזווית רחבה.
- Vertical: הפריטים מוצגים לאורך. טוב לתמונות פורטרט או לצילומי תקריב.
Thumbnail Resize
(שינוי גודל התמונות הממוזערות)
הגודל של פריטי הגלריה. 
- Crop: הפריטים בגלריה נחתכים כך שהתוכן שלהם מותאם לגודל של פריט גלריה. בחרו את יחס התמונה של הפריטים.
- Fit: גודל הפריטים מותאם כך שכל התוכן שלהם מוצג.
Image Ratio
(יחס מידות תמונה)
היחס בין רוחב הפריט לגובה שלו. 
בחרו את היחס של פריטים בגלריה.
Thumbnail Placement
(מיקום התמונות הממוזערות)
המיקום של תמונות גלריה ממוזערות.
בחרו את המיקום של התמונות הממוזערות של הגלריה.
Thumbnail Size
(גודל תמונה ממוזערת).
גודל תמונות הגלריה הממוזערות.
גררו את פס ההזזה כדי להגדיל או להקטין את גודל תמונות הגלריה הממוזערות.
Thumbnail Spacing
(המרווח בין התמונות הממוזערות)
המרווח בין תמונות הגלריה הממוזערות.
גררו את פס ההזזה כדי להגדיל או להקטין את הרווח בין התמונות הממוזערות של הגלריה.
Spacing
(מרווח)
המרווח בין פריטי הגלריה.
גררו את פס ההזזה כדי להגדיל או להקטין את את הרווח בין פריטים בגלריה.
Collage Density
(צפיפות הקולאז').
הצפיפות (המספר והגודל) של פריטים בגלריה. ככל שהצפיפות גבוהה יותר מוצגים יותר פריטים בגודל קטן יותר. ככל שהצפיפות נמוכה יותר מוצגים יותר פריטים בגודל גדול יותר.
גררו את פס ההזזה כדי להגביר או להוריד את הצפיפות.
Fit to screen/ Set items per row
(התאמה למסך/ פריטים לכל שורה)
מספר הפריטים בכל שורה בגלריה.
- Fit to screen: הפריטים מותאמים אוטומטית למסכים של הגולשים.
- Set items per row: בחרו את מספר הפריטים שיוצג בכל שורה, בלי קשר לגודל המסך של הגולשים. גררו את פס ההזזה Images per row כדי לקבוע את המספר.
Load More Button
(כפתור 'טעינת עוד')
הציגו או הסתירו כפתור Load More שהגולשים יכולים להקליק עליו כדי לטעון פריטים נוספים בגלריה.
שימו לב: האפשרות הזו זמינה רק כשכיוון הגלילה הוא לאורך.
- פועל: כפתור Load More מופיע מתחת הגלריה. בחרו אם הקלקה על כפתור ה-Load More מציגה את כל התמונות או רק מקטע אחד נוסף.
מושבת: הגלריה מוצגת במלואה כשהעמוד נטען, והגולשים לא צריכים להקליק על כפתור כדי לראות עוד תמונות. 

טאב ה-Settings (הגדרות)

הגדרה
הסבר
אפשרויות
When clicking on an item
(כשאתם מקליקים על פריט)
בחרו מה קורה כשגולשים מקליקים על פריט בגלריה.
- Open in Expand: פריטי הגלריה נפתחים במצב הרחבה.התאימו אישית את מצב ההרחבה מטאב ה-Design.
- A link opens: הגולשים מופנים ללינק (כתובת אינטרנט, עמוד, חלונית קופצת וכו'). הקליקו על מנהל המדיה כדי להוסיף את הלינק.
- Nothing happens: לא קורה כלום כשהגולשים מקליקים על פריט בגלריה.
- Open in Fullscreen: פריטי הגלריה נפתחים במסך מלא.
Download
(הורדה)
הציגו או הסתירו אייקון ההורדה כדי לאפשר למבקרים להוריד את התמונות והסרטונים שלכם.
- פועל: אייקון ההורדה מוצג.הגולשים יכולים להוריד את התמונות והסרטונים שלכם (אבל לא תמונות וסרטונים חינמיים של Wix).
- מושבת: אייקון ההורדה מוסתר.
Social Sharing
(שיתוף ברשתות חברתיות)
הציגו או הסתירו אייקונים של רשתות חברתיות כדי לאפשר לגולשים לשתף בקלות פריטים מהגלריה.
- פועל: הצגת אייקונים של רשתות חברתיות (פייסבוק, טוויטר, טמבלר ומייל).
- מושבת: הסתרת אייקונים של רשתות חברתיות.
Heart Icon
(אייקון הלב)
הציגו או הסתירו אייקון של לב כדי לאפשר לגולשים לסמן שהם אהבו פריט בגלריה שלכם.
- פועל: אייקון הלב מוצג.בחרו אם אתם רוצים להציג ספירה, כדי שהגולשים יוכלו לראות כמה אנשים אהבו את הפריט.
- Disabled: לא מוצג אייקון לב.

טאב ה-Design (עיצוב)

הגדרה
הסבר
אפשרויות
Overlay & Icons
(שכבת כיסוי ואייקונים)
בחרו אם להוסיף כבר כיסוי בצבע ולערוך את האייקונים של הגלריה שיופיעו כשגולשים עוברים עם העכבר מעל פריטי הגלריה. 
- Overlay Coverage: בחרו אם לכסות פריטי גלריה באופן מלא או חלקי בשכבת כיסוי.
- Gradient: בחרו אם תופיע שכבת כיסוי של צבע מעורב (גרדיאנט) כשהגולשים יעברו עם העכבר מעל הגלריה. הקליקו על תיבות הצבע כדי לבחור את הצבעים של הגרדיאנט וגררו את פס ההזזה כדי לשנות את הכיוון של מעברי הצבע.בחרו בתיבת הצבע כדי לבחור את הצבעים של האייקון הלב וההורדה.
Set size in: בחרו אם הגודל של שכבת הכיסוי החלקית יהיה באחוזים או בפיקסלים.
- Size: גררו את פס ההזזה או הקלידו ערך כדי לבחור גודל לשכבת הכיסוי החלקית
- Overlay starts from: בחרו היכן תמוקם שכבת הכיסוי החלקית.
- Padding: שנו את כמות הרווח בין מסגרת הגלריה לשכבת הכיסוי החלקית.
- Color Overlay: בחרו אם אתם רוצים שתופיע שכבת כיסוי אחידה כשהגולשים עוברים עם העכבר מעל לגלריה.הקליקו על תיבת הצבע כדי לבחור את הצבע וגררו את פס ההזזה כדי לשנות את השקיפות.
- Icon Color: הקליקו על תיבת הצבע כדי לבחור צבע לאייקון הלב וההורדה.
- Overlay Effect: בחרו אפקט שמופעל כשהגולשים עוברים עם העכבר מעל תמונה.
Texts (טקסט)
ערכו את הטקסט בגלריה.
- Info to Display : סמנו את תיבת הסימון הרלוונטית כדי להציג כותרת ו/או תיאור על הפריטים בגלריה.
- Info Position: בחרו להציג את הטקסט מעל, מתחת לפריט הגלריה או ישר מעליו.
- What happens to the info on hover:: בחרו שהטקסט שלכם יופיע, ייעלם או לא ישתנה כשגולשים יעברו עם העכבר מעל תמונה. 
שימו לב: האפשרויות האלו זמינות רק אם קבעתם שהמידע יהיה מוצג על על גבי התמונה (בהגדרות ה-Info Position).
- Title Style & Color: בחרו את הפונט והצבע של הכותרות.
- Description Style & Color: בחרו את הפונט והצבע של הכותרות.
- Horizontal Alignment: קבעו את כיוון היישור לרוחב של הטקסט.
- Vertical Alignment: קבעו את אופן היישור לאורך של הטקסט.
Buttons (כפתורים)
הוסיפו כפתורים שאשפר לערוך לגלריה שלכם.
- Custom Button: הקליקו כדי להפעיל כפתור מותאם אישית.
- Button Text: הקלידו את הטקסט של הכפתור. 
- Horizontal Alignment: בחרו את היישור האופקי של הכפתור.
- Vertical Alignment: בחרו את היישור האנכי של הכפתור.
- Font Style & Color: בחרו את הפונט ואת הצבע של הטקסט של הכפתור.
- Button Color & Opacity: בחרו את הצבע ואת רמת השקיפות של הכפתור.
- Border Width & Color: בחרו את רוחב וצבע הגבול של הכפתור.
- Corner Radius: גררו את פס ההזזה כדי לשנות את עיגול פינות הכפתור.
Navigation Arrows (חיצי ניווט)
אפשרו לגולשים שלכם לגלוש בפריטי הגלריה שלכם בקצב שלהם באמצעות הוספת חיצי ניווט. אתם יכולים להתאים אישית את המיקום, הגודל והצבע שלהם.
- Navigation Arrows: הקליקו על המתג כדי להציג את חיצי הניווט בגלריה.
- Navigation arrows size: גררו את פס ההזזה כדי להגדיל או להקטין את גודל חיצי הניווט.
- Navigation arrows color: הקליקו על תיבת הצבע כדי לבחור את צבע חץ הניווט. בחרו צבע מתוך צבעי האתר שלכם או בחרו צבע משלכם.
Navigation arrows position: בחרו בתיבת הסימון הרלוונטית כדי להציג את חיצי הניווט בגלריה או מחוצה לה. שימו לב: חיצי ניווט בגלריה עלולים לכסות חלק מהפריטים הגלריה.
Center arrows to: בחרו למרכז את החצים משני הצדדים של הגלריה, או התמונות או הטקסט.
Horizontal Padding: גררו את פס ההזזה כדי לשנות את המרווח בין החצים למסגרת הגלריה.
Item Style (סגנון הפריט)
התאימו אישית את הסגנון של הפריטים בגלריה.
- Border Width & Color: בחרו את הצבע והרוחב של גבולות הפריטים בגלריה.
- Corner Radius: גררו את פס ההזזה כדי להגדיל או להקטין את עיגול הפינות של פריטים בגלריה.
- Shadow: הציגו או הסתירו צל מאחורי הפריטים.
- Hover Effect: בחרו אפקט שמופעל כשהגולשים עוברים עם העכבר מעל פריטים בגלריה.
- Image Loading: בחרו אם התמונות יהיו מטושטשות או שיוצג צבע בזמן שהתמונות נטענות.
Scroll Animations (אנימציות גלילה)
הוסיפו אנימציה לגלריה וערכו את ההגדרות שלה.
הקליקו על אנימציה כדי להוסיף אותה לגלריה. 
הקליקו על Customize Animations (התאמה אישית של אנימציות) ושנו את ההגדרות הבאות:
- Transition Style: הוסיפו אפקט ויזואלי עדין כדי להבטיח זרימה חלקה מפריט גלריה אחד למשנהו.
- Duration: גררו את פס ההזזה כדי לשנות את משך הזמן של אנימציית הגלילה.

טאב Advanced (מתקדם)

הגדרה
הסבר
אפשרויות
Play Videos
(הפעלת סרטונים)
בחרו את דרך הפעולה של הסרטונים.
- On Hover:הסרטונים מופעלים כשהגולשים עוברים עליהם עם העכבר.
- Autoplay: הסרטונים מופעלים אוטומטית.
- On click: הסרטונים מופעלים כשהגולשים מקליקים עליהם.
Play with Sound
(הפעלה עם קול)
הסרטונים בגלריה מושתקים כברירת מחדל. בחרו אם הסרטונים פועלים עם קול.
- פועל: הסרטונים פועלים עם קול בתצוגת הגלריה.
- מושבת: הסרטונים מושתקים בתצוגת הגלריה.
הסרטונים תמיד פועלים עם קול במצב הרחבה.
Playback Speed
(מהירות הפעלה)
בחרו את מהירות ההפעלה של הסרטונים.
בחרו את מהירות ההפעלה מהאפשרויות.
Loop Videos
(הפעלת סרטונים בלופ)
בחרו אם הסרטונים פועלים בצורה רצופה או לא.
- פועל: הסרטונים שלכם פועלים ללא הפסקה. 
- מושבת: הגולשים צריכים להקליק על אייקון ההפעלה כדי לנגן את הסרטונים.
Show play button
(הצג כפתור הפעלה)
בחרו להפעיל או לכבות את אייקון ההפעלה (Play) ב-Pro Gallery Videos. 
- פועל : אייקון ההפעלה יופיע בסרטונים שלכם. 
- מושבת : אייקון ההפעלה לא יופיע בסרטונים שלכם. 
Gallery direction
(כיוון הגלריה)
בחרו להציג את פריטי הגלריה שלכם משמאל לימין או מימין לשמאל.
הקליקו על תיבת הסימון הרלוונטית כדי להציג את פריטי הגלריה שלכם מימין לשמאל או שמאל לימין.
Image Quality
(איכות תמונה)
בחרו את איכות התמונה של הפריטים בגלריה.
גררו את פס ההזזה כדי להעלות או להוריד את איכות התמונות בגלריה.
שימו לב: שיפור האיכות יכול לגרום לתמונות להיטען לאט יותר.
Image Sharpening
(חדות התמונה)
העלו את חדות התמונות.
- פועל: התמונות עוברות חידוד.ערכו את הרמה, הרדיוס וגבול החידוד.
- מושבת: התמונות לא עוברות חידוד.
Convert images to WebP
(המרת תמונות ל-WebP)
WebP הוא פורמט תמונות שמקטין תמונות ברשת ב-25-35%. הוא משפר את זמן הטעינה של האתר. 
- פועל: (מומלץ) התמונות מומרות לפורמט WebP.
- מושבת: התמונות מוצגות בפורמט הקובץ המקורי שלהן. זה עשוי להשפיע על זמן הטעינה של האתר.
Automatically resize images
(שינוי אוטומטי בגודל התמונות)
Wix משנה באופן אוטומטי את הגודל של תמונות הגלריה כדי לייעל את זמן טעינת התמונות ולשמור על חווית הצפייה של הגולשים באתר.
הקליקו על התפריט הנפתח כדי לבחור מתי ישתנה גודל התמונות.
- Always: (מומלץ) תמונות הגלריה משתנות אוטומטית כדי לשפר את זמן הטעינה של האתר (מומלץ).
- Gallery Only: רק תמונות בתצוגה הראשית של Pro Gallery משנות את גודלן. תמונות במצב הרחבה מוצגות ברזולוציה המקורית שלהן.
- Never: התמונות נטענות ברזולוציה המקורית. זה עשוי להשפיע על זמן הטעינה של האתר.
צפו בשינויים באתר:
הקליקו על Preview (תצוגה מקדימה) בסרגל העליון של ה-Editor כדי לראות את השינויים שביצעתם בגלריה.