Wix Pro Gallery: התאמת הגלריה כך שתהיה מימין לשמאל

זמן קריאה: 2 דקות
התאימו את הגלריה שלכם לגולשים בעברית (או שפות נוספות הנכתבות מימין לשמאל כמו ערבית או אורדו) כך שתהיה מוצגת מימין לשמאל. שנו את הסדר של התמונות בגלריה, כיוון הטקסט והיישור לימין ישירות מהגדרות הגלריה.

הראו לי איך


שנו בקליק אחד את הכיוון של הפריטים בגלריה כך שיוצגו מימין לשמאל. אם בחרתם להציג גם טקסט בגלריה שלכם (כותרות ותיאורים), הכיוון של הטקסט מתעדן אוטומטית מימין לשמאל.

כדי לשנות את הכיוון של הגלריה:

 1. הקליקו על Pro Gallery ב-Editor.
 2. הקליקו על Settings (הגדרות).
 3. הקליקו על Advanced (הגדרות מתקדמות).
 4. תחת General Settings (הגדרות כלליות) בחרו ב-Right to left (מימין לשמאל).
הערה:
שינוי הכיוון של הגלריה מימין לשמאל, משנה רק את התצוגה העיקרית ולא את מצב ההרחבה. אם זאת אפשרות שהייתם רוצים לראות בעתיד, אתם יכולים להצביע כאן. בעד הפיתוח.

יישרו את הכותרות והתיאורים בגלריה כדי שלגולשים שלכם תהיה תחושה שהאתר נבנה בדיוק לשפה שלהם. יישרו את הטקסט הגולשים רואים או מעבירים מעליו את העכבר לימין.

כדי ליישר את הטקסט בגלריה לימין:

 1. הקליקו על Pro Gallery ב-Editor.
 2. הקליקו על Settings (הגדרות).
 3. הקליקו על Design (עיצוב).
 4. הקליקו על Text (טקסט).
 5. תחת Horizontal alignment (יישור אופקי) הקליקו על אייקון היישור לימין .

שינוי יישור הטקסט במצב הרחבה

יישרו את הטקסט לימין במצב הרחבה בפרטי הגלריה.

כדי ליישר את הטקסט לימין במצב הרחבה:

 1. הקליקו על Pro Gallery ב-Editor.
 2. הקליקו על Settings (הגדרות).
 3. הקליקו על Design (עיצוב).
 4. הקליקו על Expand Mode (מצב הרחבה).
 5. הקליקו על Customize Expand Mode (התאמה אישית של מצב ההרחבה).
 6. תחת Design Settings (הגדרות עיצוב) הקליקו על אייקון היישור לימין
שימו לב:
 • אם בחרתם להציג טקסט בגלריה (כותרות או תיאורים), חשוב לבדוק שהכיוון שבחרתם תואם את כיוון השפה, כדי להימנע מבעיות בפיסוק הטקסט.
 • אין אפשרות שהטקסט בגלריה יהיה מיושר בו זמנית ליותר מכיוון אחד, לדוגמה, שבתמונה אחת הטקסט יופיע באנגלית (משמאל לימין) ובתמונה אחרת הטקסט יופיע בעברית (מימין לשמאל).

זה עזר לך?

|