Wix Photo Albums: הוספת סימני מים לתמונות

זמן קריאה: 2 דקות
סימני מים עוזרים להגן על התמונות שלכם מפני גניבה. ב-Wix Photo Albums, אתם יכולים תמיד לבחור להוסיף סימני מים לתמונות שלכם. יש שתי דרכים להפעיל סימני מים: ישירות מבונה האלבומים במהלך יצירת האלבום, או מהדאשבורד. 
אחרי שהוספתם סימני מים לתמונות, אתם יכולים לשנות את ההגדרות כך שיתאימו לצרכים שלכם. 
כאן תוכלו לקרוא על:
חשוב:
סימני המים מוסרים אוטומטית כשהתמונות נרכשות או כששומרים אותם ברזולוציה גבוהה.

הוספת סימני מים מבונה האלבומים

אתם יכולים לבחור להוסיף סימני מים במהלך היצירה וההתאמה האישית של האלבום. כך תוכלו להוסיף סימני מים לתמונות בודדות, אחת אחרי השניה.

כדי להוסיף סימני מים בבונה האלבומים:

 1. עברו אל Photo Albums בדאשבורד של האתר.
 2. הקליקו על Manage (ניהול) ליד האלבום הרצוי. 
 3. הקליקו על Customize (התאמה אישית).
 4. הקליקו על הטאב Settings (הגדרות).
 5. הקליקו על Watermark (סימן מים). 
 6. הקליקו על המתג Show watermark (הצגת סימן מים) כדי להפעיל אותו. 
 7. הקליקו על Done (סיום). 
הערה:
אתם יכולים להסתיר סימני מים בכל שלב על ידי העברת המתג Show watermark למצב כבוי. 

הוספת סימני מים מהדאשבורד

אתם יכולים גם לבחור להוסיף סימני מים דרך הגדרות האלבום בדאשבורד. כך תוכלו להוסיף סימן מים לכל התמונות הכלולות באלבום הספציפי הזה. 
הערה:
מתג סימן המים מופיע רק אם האלבום כולל את האפשרות של הגדרת Photo Album Store. 

כדי להוסיף סימני מים בהגדרות האלבום בדאשבורד:

 1. עברו אל Photo Albums בדאשבורד של האתר.
 2. הקליקו על Manage (ניהול) ליד האלבום הרצוי. 
 3. הקליקו על Edit (עריכה) ליד Album Settings (הגדרות האלבום). 
 4. הקליקו על המתג Watermark (סימן מים) כדי להפעיל את האפשרות. 
 5. הקליקו על Save (שמירה) כדי לשמור את השינויים. 

התאמה אישית של הגדרות סימן המים

אחרי שהוספתם סימני מים לתמונות, אתם יכולים להתמקד בהתאמה אישית של כמה מההגדרות כך שיתאימו לצרכים שלכם. 

כדי להתאים אישית את הגדרות סימן המים שלכם:

 1. עברו אל Photo Albums בדאשבורד של האתר.
 2. הקליקו על Manage (ניהול) ליד האלבום הרצוי. 
 3. הקליקו על Customize (התאמה אישית) בצד ימין למעלה. 
 4. הקליקו על הטאב Settings (הגדרות) בחלונית שבצד שמאל. 
 5. הקליקו על Watermark (סימן מים). 
 6. הקליקו על Customize Watermark (עריכת סימן המים). שימו לב: ודאו שהמתג Show Watermark (הצגת סימן מים) במצב פועל.
 7. (לא חובה): הקליקו על Upload Watermark (העלאת סימן מים) כדי להעלות סימן מים משלכם. 
 8. התאימו אישית את ההגדרות הבאות:
  • Opacity: (שקיפות) גררו את פס ההזזה כדי להגדיל או להקטין את רמת השקיפות של סימן המים.
  • Size: (גודל) גררו את פס ההזזה כדי להגדיל או להקטין את סימן המים.
  • Position: (מיקום) בחרו מקטע בגריד הנתון כדי לשנות את המיקום של סימן המים. 

זה עזר לך?

|