Wix Multilingual: תרגום תוכניות האונליין שלכם

זמן קריאה: 2 דקות
הציעו את תוכניות האונליין לקהל רחב יותר באמצעות Wix Multilingual. תרגמו את התוכניות באופן ידני, או באמצעות תרגום אוטומטי, ישירות מהדאשבורד של Multilingual.
הערה:
נכון לעכשיו, אפשר לתרגם רק תוכניות שפורסמו ותוכניות פעילות.

כדי לתרגם את תוכניות האונליין שלכם ב-Wix Multilingual:

  1. הקליקו על החלונית Switch Languages  (החלפת שפה) בצד השמאלי העליון של ה-Editor.
  1. הקליקו על Manage Languages (ניהול שפות).
  2. הקליקו על Your Business Content (התוכן העסקי שלכם).
  3. (במידת הצורך) הקליקו על תפריט השפה הנפתח כדי לבחור את השפה הרלוונטית.
צילום מסך של תפריט השפה הנפתח.
  1. הקליקו על Translate (תרגום) ליד סוג התוכנית הרלוונטית, לדוגמה, "Self Paced Programs" (תוכניות בקצב אישי).
  2. הקליקו על Translate (תרגום) ליד התוכנית הרלוונטית.
  3. הכניסו תרגום לכל קטע טקסט, או הקליקו על האייקון של Google Translate  כדי לתרגם את הטקסט אוטומטית.  אחרי שבדקתם את התרגום, הקליקו על סימן הווי כדי לשמור את השינויים.
צילום מסך של מקטע ה-Online Programs (תוכניות אונליין) ב-Translation Manager (מנהל התרגום).
  1. הקליקו על Next Item (הפריט הבא) כדי לעבור לגלריה הבאה.

זה עזר לך?

|