Wix Loyalty Program: הפסקת תוכנית הנאמנות באופן זמני

זמן קריאה: 4 דקות
אתם יכולים להפסיק זמנית את תוכנית הנאמנות אם אתם רוצים לשנות אותה או שאנשים יפסיקו להצטרף. כשתוכנית הנאמנות מופסקת זמנית, הלקוחות לא יכולים לצבור נקודות חדשות או לממש את הנקודות הקיימות. חברי אתר חדשים גם לא יכולים להצטרף לתוכנית. אבל אתם עדיין יכולים לתת נקודות ידנית מהדאשבורד של האתר.
כדי להפסיק זמנית את תוכנית הנאמנות צריך לבצע שלוש פעולות:
 1. לכבות את כל המתגים של צבירת ומימוש נקודות בדאשבורד של תוכנית הנאמנות.
 2. להסתיר את העמוד של תוכנית הנאמנות באתר.
 3. למחוק את עמוד ההטבות מהאזור של חברי האתר.
חשוב לדעת:
אל תמחקו את העמוד של תוכנית הנאמנות מהאתר, כי אז התוכנית תימחק. העמוד של ההטבות, שהוא עמוד נפרד באזור של חברי האתר, הוא העמוד היחיד שאתם צריכים למחוק.

שלב 1 | כיבוי המתגים של צבירת ומימוש נקודות

כדי להפסיק זמנית את תוכנית הנאמנות, קודם כל צריך לעצור את השיטה שבה הלקוחות יכולים לצבור ולממש נקודות בתוכנית, או במילים אחרות – לכבות את כל המתגים בדאשבורד של תוכנית הנאמנות. אם אחד מהמתגים האלה יהיה פעיל, תוכנית הנאמנות תמשיך לפעול.

כדי לכבות את המתגים של צבירת ומימוש נקודות:

 1. עברו לטאב Loyalty Program (תוכנית הנאמנות) בדאשבורד של האתר.
 2. הקליקו על Manage Program (ניהול התוכנית).
 3. בחלק Earn Points (צבירת נקודות), הקליקו על כל מתג פעיל כדי שהוא יהיה לא פעיל.
 4. בחלק Rewards (מימוש), הקליקו על כל מתג פעיל כדי שהוא יהיה לא פעיל.

שלב 2 | הסתרת העמוד של תוכנית הנאמנות באתר

העמוד הראשי של תוכנית הנאמנות מכיל פרטים על התוכנית ומאפשר לגולשי האתר להצטרף אליה. כדי להפסיק זמנית את התוכנת, הסתירו את העמוד הזה כדי שהלקוחות לא יוכלו להצטרף.

כדי להסתיר את העמוד של תוכנית הנאמנות באתר:

 1. היכנסו ל-Editor.
 2. הקליקו על אייקון העמודים   בצד שמאל של ה-Editor.
 3. הקליקו על Main Pages (עמודים ראשיים).
 4. הקליקו על העמוד של התוכנית.
 5. הקליקו על האייקון של הפעולות הנוספות .
 6. הקליקו על האייקון הסתרה מהתפריט הראשי . אל תמחקו את העמוד!
העמוד של תוכנית הנאמנות יוסתר מהאתר ומהלקוחות, אבל עדיין תוכלו לשנות אותו.

שלב 3 | מחיקת עמוד ההטבות מהאזור של חברי האתר

עמוד ההטבות באתר הוא המקום שבו הלקוחות יכולים לראות כמה נקודות הם צברו בתוכנית הנאמנות ולממש אותן כדי לקבל הטבות. כדי להפסיק זמנית את התוכנית תצטרכו להסיר את העמוד הזה.

כדי למחוק את עמוד ההטבות:

 1. היכנסו ל-Editor.
 2. הקליקו על אייקון העמודים   בצד שמאל של ה-Editor.
 3. הקליקו על Member Pages (עמודים לחברי האתר).
 4. הקליקו על אייקון הפעולות הנוספות ליד העמוד My Rewards.
 5. הקליקו על Delete (מחיקה).

שלב 4 (לא חובה) | חידוש התוכנית

אם תרצו לחדש את התוכנית, חזרו על הפעולות שביצעתם כדי להפסיק אותה רק הפוך: הפעלת המתגים של צבירת ומימוש נקודות, ביטול ההסתרה של העמוד של תוכנית הנאמנות באתר והוספת עמוד הטבות חדש לאזור חברי האתר.

כדי לחדש את התוכנית:

 1. עברו לטאב Loyalty Program (תוכנית הנאמנות) בדאשבורד של האתר.
 2. הקליקו על Manage Program (ניהול התוכנית).
 3. הקליקו על המתגים הרלוונטיים בחלקים Earn Points (צבירת נקודות) ו-Rewards (מימוש) כדי להפעיל אותןם.
 4. היכנסו ל-Editor.
 5. בטלו את ההסתרה של העמוד של תוכנית הנאמנות ופרסמו את האתר.
 6. הקליקו על אייקון העמודים   בצד שמאל של ה-Editor.
 7. הקליקו על Member Pages (עמודים לחברי האתר).
 8. הקליקו על Add (הוספה) בפינה הימנית העליונה.
 9. הקליקו על Add Page (הוספת עמוד) תחת My Rewards (עמוד ההטבות).
 10. פרסמו את האתר.

זה עזר לך?

|