Wix Logo: מדיניות ההחזרים הכספיים ב-Wix Logo Maker

זמן קריאה: 1 דקות
אי אפשר לקבל החזר על סמלי לוגו שנרכשו ב-Wix Logo Maker - מאחר ומדובר במוצרים דיגיטליים, אין לנו אפשרות לבדוק את השימוש בהם לאחר שהורדו מהאתר.

ביטול תוכנית לוגו + אתר

תוכנית לוגו + אתר מגיעה עם אתר אינטרנט. אם תבטלו את הלוגו + האתר תוך 14 יום מהרכישה, אתם תהיו זכאים להחזר רק עבור המינוי לאתר ולא עבור קובצי הלוגו, בהתאם לתנאי השימוש שלנו. אם קיבלתם הנחה ברכישת התוכנית, היא תבוטל ותקוזז מהסכום ההחזר. 

בחלק מהמקרים, מחיר קובצי הלוגו גבוה ממחיר התוכנית. במקרים אלה לא תקבלו החזר.
שימו לב:

זה עזר לך?

|