Wix Events: קביעה מראש של זמני הפתיחה והסגירה להרשמה

זמן קריאה: 2 דקות
הגדירו את התאריכים והשעות שבהם האורחים יכולים לאשר הגעה או לקנות כרטיסים לאירוע. האפשרות לקבוע מראש מתי תפתח ותיסגר ההרשמה לאירוע יכולה להיות שימושית אם אתם רוצים לפרסם את האירוע זמן רב מראש, אבל אתם עוד לא רוצים לאפשר לאורחים שלכם להירשם.
בנוסף, יכול להיות שתרצו לסגור את ההרשמה כמה ימים לפני מועד האירוע כדי להשאיר זמן התארגנות. כשההרשמה נסגרת, טקסט הכפתור משתנה ל-Details (פרטים). 
במדריך הזה נסביר איך לקבוע תאריכי הרשמה עבור:

קביעת תאריכי הרשמה באירוע עם אישור הגעה

אתם יכולים להחליט מתי אורחים יכולים להירשם לאירוע שדרושים בו אישורי הגעה. אתם יכולים לקבוע את תאריך ושעת תחילת ההרשמה ו/או תאריך ושעת הסגירה.

כדי לקבוע את שעת הפתיחה והסגירה של ההרשמה באירוע עם אישורי הגעה:

 1. עברו אל Events (אירועים) בדאשבורד של האתר.
 2. הקליקו על האירוע שאתם רוצים לערוך את ההגדרות שלו.
 3. הקליקו על הטאב Settings (הגדרות).
 1. הקליקו על Edit (עריכה) ליד Registration Settings (הגדרות ההרשמה).
 2. הקליקו על Custom dates (תאריכים מותאמים אישית)
 3. בחרו תאריך ושעת פתיחה.
 4. בחרו תאריך ושעת סיום.
 5. הקליקו על Save (שמירה).

קביעת תאריכי הרשמה באירוע עם מכירת כרטיסים:

אתם יכולים ליצור סוגי כרטיסים שונים עבור אותו אירוע (לדוגמה, כרטיסי סטודנט, כרטיסים רגילים). אתם יכולים לקבוע תאריכים להרשמה בנפרד לכל סוג כרטיס. 

כדי לקבוע את שעת הפתיחה והסגירה של ההרשמה באירוע עם מכירת כרטיסים:

 1. עברו אל Events (אירועים) בדאשבורד של האתר.
 2. הקליקו על הטאב Tickets (כרטיסים).
 1. בחרו כרטיס או צרו כרטיס חדש.
 2. גללו מטה והקליקו על המתג Set Ticket Sale Period (הגדרת תקופת מכירה) כדי להפעיל אותו.
 1. הכניסו את תאריך ושעת ההתחלה.
 2. הכניסו את תאריך ושעת הסיום. 
 3. (לא חובה) סמנו את התיבה Hide tickets from the event details page when they are not on sale (הסתרת כרטיסים מעמוד פרטי האירוע כשהמכירה לא פעילה). 
 4. הקליקו על Save (שמירה).
 5. חזרו על שלבים 1-8 עבור כל סוגי הכרטיסים האחרים.

זה עזר לך?

|