Wix Events: עריכת הגדרות ברירת המחדל של SEO

זמן קריאה: 4 דקות
אתם יכולים לשפר את ההגדרות הקשורות ל-SEO של האירועים כדי לעזור להם להופיע במנועי חיפוש.
הנושאים בעמוד זה:

שיפור ההגדרות של עמוד פרטי האירוע

כברירת מחדל, תג הכותרת וכתובת ה-URL של עמוד פרטי האירוע נלקחת משם האירוע ומשם האתר. תיאור העמוד נלקח מהשורות הראשונות של טקסט התיאור (About the Event).
אז כברירת מחדל, העמוד הזה...
ייראה ככה בתוצאות החיפוש בגוגל:

אתם יכולים לערוך את תג הכותרת ותיאור המטא ולשנות את ה-URL שמוגדר לעמוד כברירת מחדל.

כדי לערוך את תג המטא של עמוד פרטי האירוע:

 1. עברו אל הטאב Published Events (אירועים שפורסמו) בדאשבורד של האתר.
 2. הקליקו על אייקון הפעולות הנוספות  ליד האירוע הרלוונטי.

 3. בחרו באפשרות Edit SEO Settings (עריכת הגדרות SEO).
 4. ערכו את כל אחת מהגדרות ה-SEO הבאות:
  • URL slug (סיומת URL): הטקסט הזה הוא החלק האחרון ב-URL של העמוד. שנו אותו רק אם זה הכרחי כדי לשקף את תוכן העמוד. אנחנו ממליצים שהטקסט הזה יהיה קצר וברור ככל האפשר.
  • Automatically redirect visits from the old URL to the new one (הפניה אוטומטית מהכתובת הישנה לחדשה): כשאתם משנים את הסיום של כתובת האינטרנט של אירוע, אתם יכולים לאפשר ל-Wix להפנות אוטומטית את הגולשים שמנסים להשתמש בכתובת הישנה, לכתובת החדשה. דרך נוספת היא לכבות את המתג הזה, וליצור הפניה משלכם באופן ידני.
  • Title tag (תג כותרת): הוסיפו תג כותרת שמסכם את תוכן העמוד.  הכניסו את תג הכותרת שלכם כמו שאתם רוצים שהוא יופיע בתוצאות של מנועי חיפוש.
  • Meta description (תיאור מטא): הוסיפו תיאור מטא קצר של תוכן העמוד. התיאור הזה עוזר למשתמשים להחליט אם האירוע רלוונטי להם.
 5. הקליקו על מתג ההפעלה של Let search engines index this page (מנועי חיפוש יכולים להוסיף את העמוד הזה לאינדקס) כדי להגדיר אם מנועי חיפוש יוכלו לסרוק ולהוסיף לאינדקס את העמוד: 
  • במצב פועל: מנועי חיפוש יוסיפו את העמוד לאינדקס. אנשים יוכלו למצוא את העמוד שלכם כשהם יחפשו מילות מפתח וביטויים במנועי חיפוש.
  • כשהמתג כבוי: מנועי החיפוש לא יאנדקסו את העמוד. אנשים לא יוכלו למצוא את העמוד שלכם כשהם יחפשו מילות מפתח וביטויים מסוימים במנועי חיפוש.
 6. הקליקו על Save (שמירה).
טיפ:
אתם יכולים להשתמש בהגדרות ה-SEO של האתר כדי להפעיל את אותה לוגיקת SEO על הרבה עמודים של פרטי האירוע בו-זמנית. אתם יכולים גם לראות ולערוך את כל סיומות ה-URL ותגי המטא של העמודים שלכם בטאב Edit by Page (עריכה לפי עמוד).

עריכת הגדרות השיתוף ברשתות החברתיות

אתם יכולים לשנות את הגדרות השיתוף ברשתות החברתיות כדי להתאים את התמונה, הכותרת והתיאור שיופיעו כשמישהו משתף את העמוד שלכם. 
אתם יכולים גם לשנות את הגדרות הטוויטר שלכם כדי להציג טקסט ותמונה שונים לשירותים שאתם משתפים בטוויטר. 

כדי לשנות את הגדרות ברירת המחדל של השיתוף ברשתות החברתיות:

 1. עברו אל הטאב Published Events (אירועים שפורסמו) בדאשבורד של האתר.
 2. הקליקו על אייקון הפעולות הנוספות   ליד האירוע הרלוונטי.

 3. ‏בחרו באפשרות Edit SEO Settings (עריכת הגדרות SEO). 
 4. הקליקו על הטאב Social Share (שיתוף ברשתות החברתיות).
 5. ערכו את תמונת האירוע:
  1. עברו עם העכבר מעל התמונה ובחרו באפשרות.
   • ערכו את התמונה הקיימת:
    1. הקליקו על אייקון ההתאמה כדי לפתוח את Photo Studio.
    2. ערכו את התמונה והקליקו על Save (שמירה).
   • החליפו את התמונה:
    1. הקליקו על אייקון השינוי .
    2. בחרו תמונה והקליקו Add to Page (הוספה לעמוד).
 6. כתבו כותרת בשדה og:title.
  שימו לב: כברירת מחדל, Wix משתמשת בכותרת האירוע.
 7. כתבו את התיאור בשדה og:description.
  שימו לב: כברירת מחדל, Wix משתמשת בשורות הראשונות של טקסט התיאור (About the Event).
 8. הקליקו על Twitter Settings (הגדרות טוויטר) כדי לשנות את התמונה והטקסט שיופיעו כשמשתפים בטוויטר:
  1. הקליקו על אייקון ההחלפה  כדי לבחור תמונה אחרת.
  2. בחרו גודל כרטיס תחת Select card size.
  3. כתבו כותרת לעמוד בשדה twitter:title.
  4. כתבו תיאור לעמוד בשדה twitter:description
 9. הקליקו על Save (שמירה).
חשוב:
אם העליתם לא מזמן תמונה לשיתוף ברשתות החברתיות, מומלץ להוסיף את ה-URL של האתר ב-Facebook debugger כדי שלפייסבוק יהיה את המידע העדכני בקשר לאתר שלכם.

אם אתם משתמשים ברשתות חברתיות אחרות:

זה עזר לך?

|