Wix Events: עיצוב ועריכה של עמוד טופס ההרשמה

זמן קריאה: 2 דקות
בעמוד טופס ההרשמה (Registration Form page) נמצא הטופס שבעזרתו אפשר להירשם לאירוע שלכם. הגולשים מכניסים את הפרטים שלהם בעמוד זה כדי להירשם לאירוע. שימו לב שבטופס ההרשמה של אירוע עם כרטיסים ישנם שדות שונים מאשר בטופס ההרשמה של אירוע ללא כרטיסים.
גולשים מגיעים לעמוד הזה אחרי שהם הקליקו על כפתור אישור ההגעה (RSVP) בעמוד פרטי האירוע (אם הוא הופעל) צאו במסך הראשי של האפליקציה (אם עמוד פרטי האירוע לא הופעל).
שימו לב:
ההוראות הבאות מסבירות איך להגדיר את עמוד טופס ההרשמה. הקליקו כאן כדי ללמוד איך להגדיר את טופס ההרשמה עצמו.

כדי לעצב ולערוך את עמוד טופס ההרשמה:

 1. הקליקו על אפליקציית Wix Events ב-Editor.
 2. הקליקו על אייקון ההגדרות .
 3. הקליקו על הטאב Pages (עמודים).
 4. הקליקו על Go To Page (לעבור לעמוד) שליד Registration Form Page (עמוד טופס ההרשמה).
 5. בחרו ב-Registration Form (טופס הרשמה) ב-Editor.
 6. הקליקו על Settings (הגדרות).
 7. הקליקו על טאב ה-Design (עיצוב) כדי לשנות את העיצוב של עמוד הטופס:
  שימו לב: הקליקו על Back (חזרה) בחלק העליון משמאל של הסרגל בין השלבים הבאים:
  1. הקליקו על General (כללי) וערכו את העיצוב של הטופס:
   • Registration Form Title: שנו את הפונט והצבע של כותרת הטופס.
   • Labels: שנו את הפונט והצבע של שמות השדות (לדוגמה, שם פרטי, שם משפחה).
   • Page Background Opacity & Color: כדי לשנות את רמת השקיפות של רקע העמוד גררו את פס ההזזה, ובחרו את הצבע שאתם רוצים עבורו.
  2. הקליקו על Event Info (מידע על האירוע) ועצבו את מקטע המידע על האירוע (אם הוא מוצג):
   • Event Info Text: שנו את הפונט והצבע של הטקסט בכותרת (שם האירוע).
   • Text Style: שנו את הפונט של טקסט ההסבר והמידע.
   • Background Opacity & Color: כדי לשנות את רמת השקיפות של רקע מקטע המידע על האירוע, גררו את פס ההזזה, ובחרו את הצבע שאתם רוצים עבורו.
   • Border Opacity & Color: כדי לשנות את עיצוב המסגרת סביב מקטע "מידע על האירוע" גררו את פס ההזזה, ובחרו את הצבע שאתם רוצים עבורו.
   • Border Width: גררו את פס ההזזה כדי לשנות את העובי של המסגרת במקטע "מידע על האירוע".
  3. הקליקו על Button כדי לעצב את כפתור אישור ההגעה:
   • Choose a Style: בחרו באחד מהעיצובים לכפתור.
   • Font Style: בחרו את סוג הפונט והצבע עבור הטקסט שעל הכפתור.
   • Background Opacity & Color: כדי לשנות את רמת השקיפות של רקע הכפתור גררו את פס ההזזה, ובחרו את הצבע שאתם רוצים עבורו.
   • Corner Radius: גררו את פס ההזזה כדי לשנות את רמת עיגול הפינות (ככל שהרדיוס גבוה יותר, הפינות יהיו עגולות יותר).

זה עזר לך?

|