Wix Events: יצירת אירוע ללא הרשמה

זמן קריאה: 4 דקות
גם אם אתם מציעים אירועים שלא דורשים הרשמה, אתם יכולים להשתמש ב-Wix Events כדי להציג אותם באתר שלכם. אתם יכולים להציג אירועים מסוג זה בכמה דרכים:

הנושאים בעמוד הזה:


יצירת אירוע ללא הרשמה עם עמוד פרטי אירוע

צרו אירוע ללא הרשמה. אתם יכולים לערוך את הטקסט על הכפתור שמוביל לעמוד פרטי האירוע. 
שם, בעמוד פרטי האירוע, אתם יכולים להציג עבור האורחים שלכם את כל המידע שהם צריכים לגבי האירוע. אל תשכחו לערוך את הטקסט כך שיהיה ברור לאורחים שלכם שאין צורך להירשם לאירוע.

יצירת אירוע ללא הרשמה וללא עמוד פרטי אירוע

אם אתם רוצים רק לפרסם את האירוע באתר בלי הלינק לעמוד פרטי האירוע, אתם יכולים להסיר את כפתור אישור ההגעה מרשימת האירועים. פעולה זאת מסירה את הכפתור מכל האירועים באותה הרשימה.

הגדרת האתר לאירועים ללא הרשמה

אם כל האירועים שלכם לא דורשים הרשמה, אתם יכולים להסיר את כפתור אישור ההגעה מעמודי פרטי האירוע לכל האירועים. 
הערה:
אם אתם מסתירים את כפתור אישור ההגעה, באירועים עם מכירת כרטיסים עדיין יוצג כפתור התשלום. הקלקה על הכפתור תוביל את האורחים לטופס הרשמה.