Wix Events: יצירה וניהול של קטגוריות אירועים

זמן קריאה: 3 דקות
צרו קטגוריות אירועים כדי שתוכלו להציג סוגים שונים של אירועים בעמודים השונים באתר.
טיפ:
אפשר להוסיף את אותו האירוע למספר קטגוריות.
כאן תוכלו לקרוא עוד על:

יצירת קטגוריית אירוע

התחילו ליצור את הקטגוריה הראשונה שלכם. אחר כך, בחרו אילו אירועים אתם רוצים לשייך לקטגוריה הזו.

כדי ליצור קטגוריית אירוע:

 1. עברו אל Event Categories (קטגוריות אירועים) בדאשבורד של האתר.
 2. הקליקו על + New Category (קטגוריה חדשה).
 3. הוסיפו שם לקטגוריה והקליקו על אייקון סימן הווי .
  שימו לב: השם הזה לא מופיע באתר שלכם. אתם משתמשים בו לבחירת הקטגוריה שתוצג.
 4. הקליקו על + Connect Events (חיבור אירועים).
 5. בחרו את האירועים שאתם רוצים להוסיף לקטגוריה או הקליקו על תיבת הסימון למעלה כדי לבחור את כל האירועים.
  טיפ: אתם יכולים לשנות את הסינון בפינה הימנית העליונה כדי לראות אירועים ספציפיים.
 1. הקליקו על Confirm (אישור).

הוספה או הסרה של קטגוריות מאירוע

כשאתם יוצרים אירוע חדש או עורכים אירוע קיים, אתם יכולים לבחור לאיזה קטגוריות הוא שייך. 
טיפ:
אתם יכולים גם לעבור לטאב Event Categories (קטגוריות אירועים) כדי להוסיף או להסיר אירועים מקטגוריה.

כדי להוסיף או להסיר אירועים:

 1. עברו אל Events (אירועים) בדאשבורד של האתר.
 2. צרו אירוע חדש או ערכו אירוע קיים.
 3. קשרו את האירוע לקטגוריות תחת Event category:
  • Connect existing categories: (חיבור קטגוריות קיימות) התחילו להקליד את שם הקטגוריה ובחרו אותה מהרשימה.
  • Create a new category: (יצירת קטגוריה חדשה) הקלידו את שם הקטגוריה החדשה והקליקו על Enter.
שיניתם את דעתכם?
הקליקו על אייקון ה-"X" ליד קטגוריה כדי להסיר אותה. 

הצגת קטגוריות בעמודי האתר

עם קטגוריות אירועים, אתם יכולים להציג כל קבוצת אירועים בכל עמוד.
לדוגמה, אתם יכולים ליצור עמודים נפרדים לאירועי תיאטרון, סטנד אפ ומחול, אבל גם עמודים למיקומים שונים. אפשר להציג את אותו אירוע תיאטרון גם בעמוד ההצגות וגם בעמוד המיקום שלכם במרכז העיר. 
כדי להגדיר את זה, פשוט צרו קטגוריות לכל סוג הופעה ולכל מיקום וחברו את האירועים הרלוונטיים לכל אחת.

שינוי שם של קטגוריה

אתם יכולים לתת לקטגוריות שם חדש בכל עת.

כדי לשנות שם של קטגוריה:

 1. עברו אל Event Categories (קטגוריות אירועים) בדאשבורד של האתר.
 2. בחרו קטגוריה.
 3. ערכו את שם הקטגוריה והקליקו על אייקון סימן הווי .

מחיקת קטגוריה

אתם תמיד יכולים למחוק קטגוריות שאתם כבר לא צריכים.  האירועים שמחוברים לקטגוריה לא נמחקים כשאתם מוחקים את הקטגוריה. 
שימו לב:
אם תמחקו קטגוריה שמוצגת בעמוד באתר, העמוד יציג את כל האירועים שלכם. אחרי מחיקת הקטגוריה, הקפידו לבצע את ההתאמות הנדרשות ב-Editor. 

כדי למחוק קטגוריה:

 1. עברו אל Event Categories (קטגוריות אירועים) בדאשבורד של האתר.
 2. הקליקו על אייקון הפעולות הנוספות  ליד הקטגוריה הרלוונטית.
 3. הקליקו על Delete (מחיקה).
 4. הקליקו על Delete (מחיקה) כדי לאשר.

זה עזר לך?

|