Wix Events: הגדירו מתי נפתחת ונסגרת ההרשמה

זמן קריאה: 3 דקות
אורחים יכולים להירשם לאירוע שלכם רק כשסטטוס ההרשמה מסומן כ-"Open" (פתוח). 
כשהסטטוס סגור, הגולשים באתר רואים הודעה שאומרת שההרשמה סגורה בעמוד ה-Event Details (פרטי אירוע). 
אתם יכולים לשנות את הסטטוס מפתוח לסגור מתי שתרצו. 
הנושאים בעמוד הזה:

שינוי הסטטוס ל-"Open" (פתוח) או "Closed" (סגור)

אתם תמיד יכולים לפתוח או לסגור את הרישום בצורה ידנית. 

כדי לפתוח או לסגור את ההרשמה לאירוע:

 1. עברו אל Events (אירועים) בדאשבורד של האתר.
 2. הקליקו כדי לבחור את האירוע הרלוונטי.
 3. הקליקו על הטאב Settings (הגדרות).
 1. הקליקו על Edit (עריכה) ליד Registration settings (הגדרות הרשמה).
 2. הקליקו על Open (פתוח) או Closed (סגור) כדי לשנות את הסטטוס הנוכחי.
 3. הקליקו על Save (שמירה).
שימו לב:
אתם יכולים לפתוח את ההרשמה גם אחרי שהאירוע התחיל כדי לאפשר לגולשים להירשם אליו.

בחירת תאריכים שבהם ההרשמה נפתחת ונסגרת (RSVP Events)

יכול להיות שתרצו להחליט מראש מתי לפתוח או לסגור את ההרשמה לאירוע שלכם. לדוגמה, אם אתם יודעים שאתם רוצים לפתוח את ההרשמה חודש מראש ולסגור אותה 3 ימים לפני תחילת האירוע, אתם יכולים לבחור את התאריכים הרלוונטיים.

כדי לבחור פתיחת וסגירת ההרשמה:

 1. עברו אל Events (אירועים) בדאשבורד של האתר.
 2. הקליקו כדי לבחור את האירוע הרלוונטי.
 3. הקליקו על הטאב Settings (הגדרות).
 1. הקליקו על Edit (עריכה) ליד Registration settings(הגדרות הרשמה).
 2. בחרו ב-Custom Dates (תאריכים נבחרים).
 3. בחרו תאריך ושעת פתיחה.
 4. בחרו תאריך ושעת סיום.
 5. הקליקו על Save (שמירה).

בחירת תאריכים שבהם ההרשמה נפתחת ונסגרת (אירועים עם כרטיסים)

אפשר להגדיר מתי ייפתחו וייסגרו מכירות של כרטיסים. באופן הזה, אתם יכולים לקבוע תאריכים מסוימים לכרטיסי מכירה מוקדמת, ותאריכים אחרים לכרטיסים רגילים. 

כדי לבחור פתיחת וסגירת ההרשמה:

 1. עברו אל Events (אירועים) בדאשבורד של האתר.
 2. הקליקו כדי לבחור את האירוע הרלוונטי.
 3. הקליקו על הטאב Tickets (כרטיסים).
 1. צרו כרטיס חדש או ערכו אחד קיים.
 2. גללו למטה לחלק התחתון והקליקו על המתג Set ticket sales period (תקופת מכירת כרטיסים) כדי להפעיל אותו.
 1. בחרו את התאריך והשעה שבהם נפתחת מכירת הכרטיסים.
 2. בחרו את התאריך והשעה שבהם מכירת הכרטיסים נסגרת.
 3. (לא חובה) סמנו את תיבת הסימון Hide tickets from the event details page when they are not on sale (הסתרת כרטיסים מעמוד האירוע כשהם לא מוצעים למכירה) .
 4. הקליקו על Save (שמירה).

עריכת הודעת "ההרשמה סגורה".

כשההרשמה נסגרת והגולשים מנסים להירשם, הם רואים הודעה שמודיעה להם שהאירוע לא פתוח להרשמה. אתם יכולים לערוך את הטקסט הזה.

כדי לערוך את הודעת"ההרשמה סגורה":

 1. עברו אל Events (אירועים) בדאשבורד של האתר.
 2. הקליקו כדי לבחור את האירוע הרלוונטי.
 3. הקליקו על הטאב Settings (הגדרות).
 1. הקליקו על Edit (עריכה) ליד Registration closed message (הודעת הרשמה סגורה).
 2. ערכו את ההודעה או הטקסט של הכפתור.
 3. הקליקו על Save (שמירה).

זה עזר לך?

|