Wix Events: איך לבחור איזה אירוע יוצג בעמוד מסוים באתר

זמן קריאה: 5 דקות
עם Wix Events אתם יכולים ליצור כמה אירועים שאתם רוצים ולבחור איזה איזה אירוע להציג בעמודים השונים באתר. 
הנושאים בעמוד זה:

הצגת אירוע בודד

אתם יכולים להציג אירוע בודד בעמוד שמוקדש במיוחד בשבילו. שם אתם יכולים להעלות את כל המידע שחשוב שהאורחים שלכם ידעו. אתם יכולים להוסיף טקסטים, תמונות, סרטונים ועוד ולגרום לאירוע שלכם להיות אטרקטיבי ומלא חיים.
למשתמשי Editor X:
האפשרות להצגת אירוע בודד לא זמינה ב-Editor X. עם זאת, עדיין אפשר להציג אירוע בודד באמצעות האפשרות Select Manually (בחירה ידנית) ובחירה באירוע בודד. 

כדי להציג אירוע בודד בעמוד:

 1. הקליקו על אפליקציית Wix Events ב-Editor שלכם.
 2. הקליקו על Display Events (הצגת אירועים).
 3. בחרו באפשרות Single Event (אירוע בודד).
 4. כללו מטה ובחרו את האירוע שאתם רוצים להציג.

הצגת אירוע חוזר

אם יצרתם אירוע חוזר, אתם יכולים להציג אותו בשתי דרכים. אתם יכולים להציג כל חזרה של האירוע באתר.
דרך אחרת היא להציג כאירוע בודד עם מספר תאריכים. 
בעמוד פרטי האירוע מוצג התאריך הקרוב ביותר, והאורחים יכולים להקליק כדי לצפות בתאריכים הנוספים.
הערה
אם אתם משתמשים בפריסת עמוד של לוח שנה, כל המועדים של האירוע מוצגים. 

כדי לבחור איך יוצג אירוע חוזר:

 1. הקליקו על אפליקציית Wix Events ב-Editor.
 2. הקליקו על Display Events (הצגת אירועים).
 3. בחרו Multiple Events (מספר אירועים).
  שימו לב: אם אתם משתמשים ב-Editor X, דלגו על השלב הזה.
 4.  בחרו באפשרות מתוך התפריט הנפתח Which events do you want to show (איזה אירועים אתם רוצים להציג):
  • Upcoming and Past: (אירועים קודמים ועתידיים) יוצגו כל האירועים, כולל אירועים הקודמים.
  • Upcoming Events: יוצגו כל האירועים העתידיים. 
  • Past Events: מוצגים כל האירועים שהמועד שלהם עבר.
 5. בחרו באפשרות מתוך התפריט הנפתח Show recurring events as (הצגת אירועים חוזרים כ:)
  • One event: כל המועדים של האירוע מוצגים באתר.
  • Individual events: אירוע אחד מתוך הסדרה יוצג באתר.

בחירה וסידור אירועים מחדש בצורה ידנית

אתם יכולים לבחור ידנית את האירועים שאתם רוצים להציג ברשימת האירועים. כשאתם עושים את זה, אתם יכולים לשנות גם את הסדר בו האירועים מוצגים. 
חשוב:
אנחנו נמצאים בתהליך של השקת גרסה חדשה של ההגדרות האלה. יכול להיות שמה שאתם רואים ב-Editor לא תואם להוראות שלמטה. 

כדי לבחור את האירועים שיוצגו:

 1. הקליקו על אפליקציית Wix Events ב-Editor.
 2. הקליקו על Display Events (הצגת אירועים).
 3. בחרו ב-Multiple Events (מספר אירועים).
  שימו לב: אם אתם משתמשים ב-Editor X, דלגו על השלב הזה.
 4. בחרו ב-Select Manually (בחירה ידנית).
  שימו לב: אם לא תבחרו באפשרות הזו, האירועים יוצגו בהתאם לתאריך בו הם מתרחשים.
 5. הקליקו על Select Events (בחירת אירועים).
 1. בחרו את תיבות הסימון שליד האירועים שאתם רוצים להציג והקליקו על Confirm (אישור).
 1. בחרו את סדר האירועים:
  • Chronologically: בחרו ב-Chronological (כרונולוגית) תחת Display order (סדר תצוגה).
  • Sort manually: גררו את האירועים כדי לסדר אותם מחדש.
כשאתם יוצרים אירועים חדשים:
אם בחרתם באפשרות Select Manually (בחירה ידנית):
 • אירועים חדשים שאתם יוצרים, יופיעו כברירת מחדשל אוטומטית באתר. אתם יכולים להסתיר אותם.
 • אירועים חדשים שיצרתם בדאשבורד יוסתרו, כברירת מחדל. אתם יכולים לבטל את ההסתרה שלהם.  

הצגת כל האירועים העתידיים, כל האירועים הקודמים או גם וגם

כשאתם מציגים מספר אירועים, אתם יכולים להציג את כל האירועים הקודמים והעתידיים, או ללהציג רק את העתידיים או רק את האירועים הקודמים לבחירתכם.
טיפים:
 • אם אתם מציגים רק אירועים עתידיים, לאחר שהמועד שלהם עובר הם יוסרו אוטומטית מהאתר. 
 • אתם יכולים להציג עד 500 אירועים ברשימת אירועים אחת. כדי להציג יותר, הוסיפו רשימת אירועים נוספת בעמוד אחר.

כדי לבחור את סוג האירועים שיוצג:

 1. הקליקו על אפליקציית Wix Events ב-Editor.
 2. הקליקו על Display Events (הצגת אירועים).
 3. בחרו ב-Multiple Events (מספר אירועים).
  שימו לב: אם אתם משתמשים ב-Editor X, דלגו על השלב הזה.
 4.  בחרו באחת האפשרויות בתפריט הנפתח:
  • Upcoming and Past: (אירועים קודמים ועתידיים) יוצגו כל האירועים, כולל אירועים הקודמים.
  • Upcoming Events: יוצגו כל האירועים העתידיים. 
   שימו לב: אם אין לכם אירועים עתידיים, תוצג הודעה "No Upcoming Events at the Moment" (אין לנו כרגע אירועים עתידיים) באתר שבאוויר, וב-Editor יוצגו אירועים לדוגמה.
  • Past Events: מוצגים כל האירועים שהמועד שלהם עבר.

הצגת קטגוריות שונות של אירועים בעמודים שונים באתר

אתם יכולים להציג סוגים שונים שלאירועים בעמודים שונים. לדוגמה, אתם יכולים ליצור עמוד להופעות ועמוד אחר להרצאות. אחרי יצירת שתי הקטגוריות האלה, אתם יכולים להציג כל אחת מהן בעמוד משלה.

כדי להציג קטגוריות שונות בעמודים שונים באתר:

 1. צרו את הקטגוריות שאתם צריכים ושייכו אליהם את האירועים הרלוונטיים. לפרטים נוספים על יצירת קטגוריות
 2. צרו את העמודים שאתם צריכים. לפרטים נוספים על יצירת עמודים באתר
 3. עברו לעמוד הראשון, והקליקו על אפליקציית Wix Events ב-Editor.
 4. הקליקו על Display Events (הצגת אירועים).
 5. בחרו ב-Multiple Events (מספר אירועים).
  שימו לב: אם אתם משתמשים ב-Editor X, דלגו על השלב הזה.
 6.  בחרו באחת האפשרויות בתפריט הנפתח:
  • Upcoming and Past: (אירועים קודמים ועתידיים) יוצגו כל האירועים, כולל אירועים הקודמים.
  • Upcoming Events: יוצגו כל האירועים העתידיים. 
  • Past Events: מוצגים כל האירועים שהמועד שלהם עבר.
 7. בחרו בקטגוריה מתוך התפריט הנפתח Which categories will be shown? (איזה קטגוריות להציג?).
 8. עבדו על העמוד השני:
  1. עברו לעמוד הבא באתר שלכם.
  2. הקליקו על אייקון ההוספה בצד שמאל של ה-Editor. 
  3. הקליקו על Events (אירועים).
  4. גררו כל אחת מרשימות האירועים שמוצגות לתוך העמוד.  
 9. חזרו על השלבים 4 עד 7 כדי לבחור את הקטגוריה שתוצג בעמוד.

זה עזר לך?

|