Wix Editor: תצוגה מקדימה של חלון הגנת הסיסמה

זמן קריאה: 1 דקות
אם עמוד באתר מוגן באמצעות סיסמה, גולשי האתר נדרשים להכניס את הסיסמה כדי לצפות בתוכן של העמוד הזה.
חלון הסיסמה נראה כמו בצילום המסך שמופיע למטה:
דוגמה לחלון הגנה באמצעות סיסמה באתר שבאוויר שנבנה ב-Editor.
חשוב:

אתם יכולים לראות את חלון הסיסמה רק באתר שבאוויר. הוא לא מופיע בתצוגה המקדימה של האתר.

כדי לצפות בחלון הגנת הסיסמה:

  1. פרסמו את האתר שלכם.
  2. היכנסו לאתר שבאוויר.
  3. עברו אל העמוד שמוגן בסיסמה.

זה עזר לך?

|