Wix Editor: שינוי השפה של חלונית הסיסמה

זמן קריאה: 1 דקות
השפה של חלון הסיסמה נלקחת ישירות מהשפה של האתר. אם יש לכם שפה ראשית באתר, אתם יכולים לשנות אותה דרך הגדרות השפה והאזור בדאשבורד.
כדאי שתדעו:
השלבים האלה רלוונטיים רק לאתרים עם שפה אחת. אם הוספתם לאתר את Multilingual, אי אפשר לשנות את השפה הראשית של האתר

כדי לשנות את השפה של האתר דרך ההגדרות:

  1. עברו אל הגדרות ה-Language and Region (שפה ואזור).
  2. הקליקו על התפריט הנפתח תחת Site language (שפת אתר).
  3. בחרו את שפת האתר מהרשימה.
התפריט הנפתח של שפת האתר פתוח בהגדרות האתר. אנגלית נבחרה כשפה הראשית.
ידעתם?
שפת האתר לא חייבת להיות זהה לשפה של חשבון ה-Wix. אתם יכולים לשנות את שפת החשבון, הדאשבורד וה-Editor בנפרד.

זה עזר לך?

|