Wix Editor: שינוי השם של הפריט 'More' ('עוד') בתפריט האתר

זמן קריאה: 1 דקות
הפריט "More" ("עוד") בתפריט האתר מופיע כאשר התפריט לא מספיק רחב כדי שכל הפריטים ייכנסו בו.
אם תעברו עם העכבר מעליו במצב תצוגה מקדימה, תוכלו לראות שתפריט נפתח מופיע ובו הפריטים שלא נכנסים בתפריט.

כדי לשנות את הטקסט של פריט התפריט "More" ("עוד"):

  1. הקליקו על התפריט ב-Editor.
  2. הקליקו על אייקון הפריסות .
  3. ערכו את טקסט הפריט תחת Show an item that says:‎ (הצגת פריט עם הכיתוב).
טיפ:
כדי להסיר את הפריט "עוד", הרחיבו את התפריט. כשיהיה מספיק מקום לכל העמודים, הפריט "עוד" יוסר.

זה עזר לך?

|