Wix Editor: שינוי הסדר של העמודים באתר

זמן קריאה: 1 דקות
אתם יכולים לשנות את סדר העמודים באתר בכל עת. הסדר שתבחרו לעמודים קובע גם את הסדר שלהם בתפריט האתר.
במדריך הזה, תוכלו לקרוא איך:

שינוי סדר העמודים

בחלונית Menus and Pages (תפריטים ועמודים), סדרו מחדש את סדר העמודים באמצעות גרירה ושחרור. אתם יכולים לשנות את הסדר בכל שלב, והוא מעדכן את תפריט האתר באופן אוטומטי.

כדי לסדר מחדש את עמודי האתר:

  1. הקליקו על Menus & Pages (תפריטים ועמודים) בצד שמאל של ה-Editor.
  2. הקליקו על Site Menu (תפריט האתר).
  3. הקליקו על העמוד וגררו אותו למעלה או למטה ברשימה.

צפייה בסדר החדש של העמודים

כשאתם משנים את סדר העמודים באתר, הסדר משתנה גם בתפריט האתר. הסדר הזה גלוי גם ב-Editor וגם לגולשים באתר שבאוויר.

זה עזר לך?

|