Wix Editor: שינוי הכיוון שלח עמודי המשנה בתפריט אנכי

זמן קריאה: 1 דקות
אתם יכולים לשנות את הכיוון של עמודי המשנה בתפריט אנכי כדי שיפתחו לצד ימין או שמאל. זאת אפשרות שימושית ולרוב תלויה במיקום של התפריט עצמו.

כדי לשנות את הכיוון של עמודי המשנה בתפריט אנכי:

  1. הקליקו על התרפיט.
  2. הקליקו על אייקון הפריסות .
  3. בחרו באפשרות How do submenus open? (איך עמודי המשנה נפתחים?): 

זה עזר לך?

|