Wix Editor: שינוי הטקסט של פריט בתפריט

זמן קריאה: 2 דקות
הטקסט של פריטים בתפריט נלקח ישירות משמות העמודים באתר שלכם. כשאתם משנים שם של עמוד, אתם יכולים לראות שגם שם הפריט התואם בתפריט משתנה מיד.
אם הוספתם לתפריט לינק, כגון לינק לעוגן או לכתובת אתר חיצונית, אתם יכולים לשנות גם את הטקסט של פריט התפריט באופן הבא.

כדי לשנות את הטקסט של פריט בתפריט:

  1. הקליקו על Menus & Pages (תפריטים ועמודים) בצד השמאלי של ה-Editor. 
  2. עברו עם העכבר מעל הלינק הרלוונטי של העמוד/התפריט.
  3. הקליקו על אייקון Show More (הצג עוד) .
  4. הקליקו על Rename (שינוי שם)
  5. הקלידו את השם החדש של העמוד.
  6. הקליקו על Done (סיום)

זה עזר לך?

|