Wix Editor: שימוש בסרגלים וקווי יישור

זמן קריאה: 2 דקות
סרגלים עוזרים לכם למקם אלמנטים בעמוד בצורה מדויקת, מכיוון שאתם יכולים לראות את המיקום המדויק שלהם בפיקסלים. אתם יכולים להציג או להסתיר את סרגל ב-Editor בכל רגע, ולהוסיף קווים מנחים (Guides) כדי לסמן מיקומים ספציפיים שאתם רוצים לראות בזמן תכנון פריסת העמוד. 
כאן תוכלו לקרוא על:

הצגה או הסתרה של הסרגלים

לפי הצורך, אתם יכולים להחליט אם להציג או להסתיר את הסרגלים של ה-Editor. זה לא שולט רק על הסרגלים האופקיים והאנכיים, אלא גם בקווי היישור שהוספתם.  

כדי להציג או להסתיר את הסרגלים:

 1. הקליקו על Tools (כלים) בסרגל העליון של ה-Editor.
 2. סמנו או בטלו את הסימון בתיבה Rulers:
  • מסומן: הסרגלים מוצגים ב-Editor.
  • לא מסומן: הסרגלים מוסתרים מה-Editor.
טיפ:

אתם גם יכולים ללחוץ במקלדת על Shift + R כדי להציג או להסתיר את הסרגלים.


הוספת קווי יישור לסרגלים

קווי היישור פועלים כסמני מיקום אישיים, שלא נראים באתר שבאוויר, כדי שתוכלו ליישר את האלמנטים שלכם בצורה מדויקת. האלמנטים שלכם נצמדים לקווי היישור בזמן שאתם מזיזים אותם או משנים את הגודל שלהם.
 • כדי למקם קו יישור חדש, הקליקו על הסרגל האופקי/אנכי במיקום (בפיקסלים) שאתם רוצים להוסיף אותו.
קווי עזר שמתווספים לסרגלים ב-Editor.
טיפ:
כשאתם בוחרים להסתיר את הסרגלים, קווי היישור לא הולכים לאיבוד. הצגת הסרגלים תחזיר גם את קווי היישור שהוספתם בעבר. 

שינוי המיקום של קו יישור

אחרי שהוספתם קו יישור, אתם תמיד יכולים לשנות את המיקום שלו לכזה שיענה על הצרכים שלכם בצורה מדויקת יותר. 

כדי למקם מחדש קו יישור:

 1. הקליקו על קו היישור.
 2. גררו את קו היישור למיקום החדש או השתמשו במקשי החצים במקלדת כדי להזיז אותו.
טיפ:
 • העבירו את קו היישור למיקום ספציפי על ידי הקלקה על שדה הטקסט והקלדת ערך (בפיקסלים).
 • הזיזו את קו היישור במרווחים של 10 פיקסלים בכל פעם על ידי לחיצה על מקשי Shift + החצים.

מחיקת קו יישור

כבר לא צריכים קו יישור שהוספתם בעבר לסרגל? אתם יכולים למחוק אותו בכל רגע. 

כדי למחוק קו יישור:

 1. הקליקו על קו היישור.
 2. לחצו על Delete במקלדת או על סמל המחיקה .

זה עזר לך?

|