Wix Editor: שימוש בכלי ה-Snap to Objects

זמן קריאה: 1 דקות
עם כלי ה-Snap to Objects, תוכלו להציב אלמנט אחד לצד אחר בדיוק מושלם.
סימני יישור חכם (הקווים הסגולים) יופיעו כדי להראות את המרכזים והקצוות של אלמנטים באתר או בעמוד. כשאתם מחליטים לשחרר אלמנט שאתם גוררים, הוא ייצמד לסימני היישור שבטווח של 5 פיקסלים.

כדי להפעיל או להשבית את כלי ה-Snap to Objects:

  1. הקליקו על Tools (כלים) בסרגל העליון של ה-Editor.
  2. בחרו או הסירו את הבחירה מתיבת הסימון שליד Snap to Objects.
טיפ:אתם יכולים להחזיק את מקש השליטה בזמן שאתם גוררים אלמנט כדי להשבית את הכלי זמנית, מבלי לכבות אותו. זה ימנע מהאלמנט להינעל.

זה עזר לך?

|